MADEN_Eylül-Ekim - page 17

malzemenin tarama işlemini hızlan-
dırmak için çok etkili bir şekilde çal-
kalanmasını sağlar. Malzeme daha
sonra ağdaki altıgen açıklıklardan
geçer ve kayalar, kırma beton ve
geri dönüştürülmüş malzemeden
üretilen yüksek kaliteli agregalar ha-
line gelir. İhtiyaçlara ve gereksinim-
lere bağlı olarak, müşterilere altı
farklı gözenek açıklığına sahip
elekler arasından seçim yapa-
bilir: 20-30-40-50-60-70 ve
80 mm” dedi.
Yıkım makasları (Combi
Cutter) ailesine iki yeni
model daha ekledi; CC
2300 ve CC 3100
Epiroc Makasları, özel-
likleri sayesinde dünya-
daki yıkım sahalarındaki
zorlu işler için popüler
bir seçenek olarak öne
çıkıyor. Özellikle düşük
gürültülü, düşük titre-
şimli çalışma sunan ve
pratik olarak her türlü
birincil yıkım işine uygun olan ma-
kaslar, tüm versiyonlardaki kesme
bıçakları değiştirilebilir ve geri dönü-
şümlü olması ile de dikkat çekiyor.
Makaslar ihtiyaca göre farklı boyutlu
çeneler ile donatılabildiğini belirten
Palavan, makasların “20-30 ton ve
25-40 ton sınıflarındaki taşıyıcılar
için yeni tasarlanan CC 2300 ve CC
3100, kısa döngü süreleri,
kolay kullanım ve basit ba-
kımın verimli bir kombinas-
yonunu sunduğunu belirtti.
Epiroc ailesinin en
genç ürünlerinden
bir diğeri, Tamburlu
Kesiciler
Tambulu
kesiciler
Epiroc’un en genç
ürünleri arasında yer
alıyor. Tamburlu ke-
siciler pazarının lideri
olan Erkat’ı 2017 yı-
lında satın alarak bün-
yesine dâhil eden Epiroc,
bu ürün grubunda sürekli
yenilikler yapmaya devam ediyor. En
geniş hidrolik ataşman yelpazesine
sahip olma hedefiyle ilerleyen Epiroc,
madencilikten inşaata bahçe-peyzaj
işlerinden tünellere yıkım-geri dö-
nüşüm sektöründen demir-çelik en-
düstrisine ve hatta sualtı uygulamala-
rının tümünde de kullanılıyor. Bu çok
yönlülüğü ile sektörde fark yaratmaya
devam ettiklerini belirten İrem Pa-
lavan, “En küçükten en büyüğe (0,6
ton – 125 ton arası) bütün ekskavatör
gruplarına uygun farklı versiyonları bu-
lunan Tamburlu kesicilerimiz, modüler
tasarım konsepti sayesinde, temel
tamburlu kesiciyi farklı tipte tamburlu
kesicilerle birlikte kullanabilme olanağı
sağlar. Tamburlu Kesicilerimiz, düşük
ses ve titreşim seviyeleri sayesinde
şantiyelerde ve şehirlerdeki kaya veya
beton duvar ve yüzey uygulamaları
için mükemmel bir seçimdir. Bu ürün
grubu profil çıkarma, hendek açma,
donmuş toprak kazıları, taş ocakla-
rında yumuşak kaya kazıları, yıkım ve
tarama da yoğunlukla tercih edilmek-
tedir” dedi.
Eylül - Ekim 2019 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ 17
RÖPORTAJ
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...60
Powered by FlippingBook