Maden Ocak - page 16

Astec’te 2019 rotası
madencilik
Kırma eleme sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki en önemli firmalarından
biri olan Astec, 2019 yılı itibariyle başta madencilik sektörü olmak üzere
faaliyetlerine hız verdi. Ozellikle aşındırıcı ve sert taslarda 500 ton/saat
üzerindeki tesislerde yüzde 50’ye varan pazar payına sahip olan Astec’i,
Bölge Satış Müdürü Oğuzhan Toprak ile konuştuk
Y
ol, agrega ve madencilik sektörlerinin
kırma eleme tesisleri alanındaki önemli
firmalarından biri olan Astec, 2019 yılı
itibari ile özellikle madencilik sektöründe pazar
payını arttırmayı hedefliyor. Türkiye’de ya-
şanan ekonomik sorunlardan kaynaklı olarak
daralan yol ve agrega sektörüne nazaran
daha hareketli olan madencilik sektörüne
yönelen Astec, bu kapsamdaki projeler için
görüşmelerini sürdürüyor. Astec’in Türkiye’de
bir çok önemli projede yer aldığını ifade eden
Astec Bölge Satış Müdürü Oğuzhan Toprak,
“Türkiye’de ilk olarak Erg İnşaat’ın ana yük-
lenicisi olduğu ve dünyanın en yüksek beton
gövdeli 5. barajı olan Deriner Barajı projesinin
kırma eleme tesisi Astec tarafından sağlandı.
Daha öncesinde de piyasada yer alan maki-
nelerimiz vardı. Fakat Türkiye’ye ilk olarak bu
baraj projesi ile adım attık. O projede yer alan
tesisimiz 2005-2012 arasında orada çalıştı.
Yaklaşık 50 milyon ton civarında malzeme
kırdı” dedi. Astec’in ürün gamının oldukça
geniş olduğunu altını çizen Toprak, 500 ton/
saat üzerindeki tesislerden yüzde 50’ye varan
pazar paylarının olduğunu belirtti. Türkiye’nin
madencilik alanında önemli bir potansiyel ol-
duğunu vurgulayan Toprak, Astec’in 2019 yılı
itibari ile madencilik sektöründeki pazar payını
arttırmayı hedeflediğini ve yoğun olarak müş-
teri ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.
SÖYLEŞİ
16 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2019
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...52
Powered by FlippingBook