MADEN_Eylül-Ekim - page 16

hızlı ve kararlı biçimde cevap verme-
mize olanak tanımaktadır. Makine-
lerimiz, projelerinizin programa ve
bütçeye uygun biçimde yürütülme-
sinde size yardımcı olmak için tasar-
lanmıştır. Aynı zamanda yaptığımız
her işte çevre ayak izimizi azaltmak
için çaba gösteriyoruz” şeklinde ko-
nuştu. Yüksek performanslı maki-
neler ve servis mükemmelliğinden,
otomasyon ve birlikte çalışma için
en yeni araçlara kadar her alanda
iyiyi daha iyi hale getirmek için çalış-
tıklarının altını çizen Palavan, “Dün-
yanın her yerindeki şubelerimiz ve iş
ortaklarımızın sunduğu profesyonel
servis ve destek ile makinelerinizin
çalışabilir olduğu süreleri en üst dü-
zeye çıkartıyoruz” dedi.
Daha az ses ve ağırlık,
daha fazla güç prensibine
göre dizayn
Pazara sundukları yeni ürünlerde
her daim, müşterilerin üretim kapa-
sitesini arttırmayı, alternatif ürünler
ile verimliliklerini arttırmayı ve ni-
hayetinde de maliyetlerini minimize
etmeyi hedefleyen Epiroc, yenilikçi
ve geniş hidrolik ataşman ürün
grubu ile yüksek performanslı, kul-
lanıcı dostu, sağlam ve uzun ömürlü
ekipmanları pazarda müşterilerinin
hizmetine sunuyor. Yüksek perfor-
mans, düşük servis bakım maliyet-
leri ve uzun ömür sayesinde müşte-
rilerimizin işletme giderlerini önemli
ölçüde azalttıklarını belirten İrem
Palavan, “Sessiz yıkım ekipmanla-
rımız ile geri dönüşümü destekliyor,
çevre ayak izlerimizi azalma hede-
fiyle ürün yelpazemesi hergeçen gün
arttırıyoruz. Halen 24 aktif yeni, 12
beklemede olmak üzere toplam 249
patentimiz bulunmaktadır. Epiroc
olarak sürekli yenilikleri, müşterilere
kaliteyi arttırmanın, zaman ve mali-
yetten tasarruf etmenin ve faaliyet-
lerinin çevresel etkilerini azaltmanın
yeni yollarını araştırıyor, hayata ge-
çiriyoruz” şeklinde konuştu. Epiroc
özellikle maden sektörüne yönelik en
geniş ürün yelpazesi öne plana çı-
kıyor. Madencilik sektörünün yanında
inşaat, kamu ve yıkım sektörlerinde
birçok farklı operasyonu yapabilen
çok çeşitli ve farklı büyüklüklerde
hidrolik ataşmanları bulunan firma,
Hidrolik kırıcılarına ilave olarak ürün
yelpazesinde; yıkım-geri dönüşüm
ve hurda versiyonlar olan makaslar,
mıknatıslar, kavrayıcılar, kırıcı Kova-
ları, kompaktör ve yatay&dikey ve
testere versiyonları olan Tamburlu
kesicileri de bulunuyor.
“Benzersiz, patentli IPS
sistemi hidrolik kırıcı
performansını yeni bir
seviyeye taşıdık”
Epiroc’un yeni geliştirdiği ve Bauma
Fuarı’nda da görüceye çıkardığı
ürünlerin kullanıcılar tarafından çok
beğenildiğini belirten İrem Palavan,
ürünler hakkında detaylı bilgi verdi.
Epiroc’un sürekli olarak ürünlerini
geliştirdiğini belirten Palavan, ‘Akıllı
Koruma Sistemine (IPS) ile hidrolik
kırıcı teknolojisinde bir ilke daha
imza attıklarının altını çizdi. IPS hak-
kında bilgi veren Palavan, “Ağır seri
hidrolik kırıcıların çoğu, şimdi pa-
tentli Akıllı Koruma Sistemine (IPS)
sahiptir. Epiroc’un popüler Auto-
Control ve StartSelect fonksiyonla-
rını sorunsuz bir şekilde bir araya ge-
tiren tamamen otomatik bu sistem,
her zamankinden daha basit, daha
verimli ve daha ekonomik bir işlem
sunar. Ağır Seri bir hidrolik kırı-
cının toplam maliyetinin %33’ünün
operatör, %19’unun yedek parça,
%17’sinin yatırım ve %31’inin enerji
kalemlerinden geldiği düşünülürse,
hidrolik kırıcı seçimi yaparken ilk ya-
tırım maliyeti yerine toplam işletme
ve beraberindeki enerji maliyetlerini
göz önünde bulundurarak Müşterile-
rimizin seçim yapmasını öneriyoruz”
dedi.
cüye çıkardığı bir diğer ürün ise yeni
nesil BC – Bucket Crusher kovalı kı-
rıcıları. BC – Bucket Crusher’ın pa-
zardaki diğer rakiplerine göre % 30
daha fazla performans sunduğunu
belirten Palavan, “Aşınmaya karşı
yüksek dirençli ve önemli ölçüde
azaltılmış bakım gereksinimleri ile
birlikte sınıfının en iyi ekipmanı ha-
line gelmiştir. Bu kovalı kırıcılar,
genellikle mobil çeneli kırıcılara ve-
rimli bir alternatif oldukları yıkım-geri
dönüşüm, yol yapımı ve kanal uygu-
lamaları için akıllıca bir seçimdir”
şeklinde ifade etti.
Yeni BC kovalı kırıcılar
ile daha az bakım, daha
yüksek performans
Epiroc’ un Bauma Fuarı’nda görü-
Yeni mobil elekler
Yeni Mobil Elekler hakkında da bilgi
veren İrem Palavan, “Kullanıcılara
malzeme yıkama, boyutlama ve
ayrıştırmada daha fazla verim ve
hız vaad ediyoruz. ‘Sahada daha
fazlasını yapın!’ sloganıyla pazara
sunulan Epiroc Bucket Screener
(Mobil Elek) özellikle malzeme bo-
yutlama ve ayrıştırmada çok verimli,
hızlı ve yerinde operasyonlara imkân
tanımaktadır. Ayrıca, malzeme yı-
kanmasında da döner tamburlu ka-
visli yapısı ve güçlü elek yüzeyleri ile
verimliliği ön plana çıkarmaktadır”
ifadelerini kullandı. Epiroc Bucket
Screener; BS 1600 ve BS 2200,
1.710 kg (BS 1600) ve 2450 kg
(BS 2200) servis ağırlıklarında, geri
dönüşüm ve kaya kazısı işlerini ek-
siksiz hale getirmek için en iyi mo-
dern tasarım ve sağlam yapıya sahip
ürün olduğunu vurgulayan Palavan,
“Ayrıca, elek pürüzsüz yuvarlak bir
yüzeyden ziyade 12 tarafı olan poli-
gonal bir tasarıma sahiptir. Bu şekil,
16 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Eylül - Ekim 2019
RÖPORTAJ
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...60
Powered by FlippingBook