MADEN_Eylül-Ekim - page 15

E
piroc, madencilik, altyapı ve
doğal kaynaklar endüstrileri
için dünyanın önde gelen ve-
rimlilik tedarikçilerinden biri olarak
öne çıkıyor. Ürünler Gelişmiş tekno-
lojileri kullanarak en yenilikçi maden
ve inşaat ekipmanlarını geliştirip
üreten firma, Ar-Ge çalışmaları ile
de sürekli olarak ürünlerini gelişti-
riyor. Pazara sunduğu yeni ürünleri
ile dikkat çeken Epiroc, hidrolik kırıcı
teknolojinde de bir ilke imza atarak
ürünlerinin çoğunda ‘Akıllı Hidrolik
Koruma Sistemi (IPS)’ kullanıyor.
Epiroc’un popüler AutoControl ve
StartSelect fonksiyonlarını sorunsuz
bir şekilde bir araya getiren ta-
mamen otomatik bu sistem, her
zamankinden daha basit, daha ve-
rimli ve daha ekonomik bir işlem su-
nuyor. Ayrıca yeni nesil BC – Bucket
Crusher kovalı kırıcılarının pazardaki
diğer rakiplerine göre % 30 daha
fazla performans sunduğunu belirte
Epiroc Hidrolik Ataşmanlar Satış ve
Servis Bölüm Müdürü Irem Palavan,
“Bir diğer ürünümüz olan yeni Mobil
Eleklerimiz ile kullanıcılara malzeme
yıkama, boyutlama ve ayrıştırmada
daha fazla verim ve hız vaad edi-
yoruz” dedi.
Yüksek performanslı,
kullanıcı dostu ürünler
Epiroc, müşterilerle ve iş arkadaşları
ile yakın işbirliği içerisinde çalışarak,
gereksinimleri anlayarak çözümler
geliştiriyor. Epiroc’un üretkenlik,
güvenlik, güvenilirlik ve sürdürüle-
bilirlik konularına çok önem göster-
diğini ifade eden Palavan, “Sektöre
odaklı yapımız piyasanın taleplerine
Eylül - Ekim 2019 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ 15
RÖPORTAJ
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...60
Powered by FlippingBook