Maden_Temmuz-Ağustos - page 14

Madencilik sektörü
başkanlarından ortak
çağrı: “Madencilik
Sektörü S.O.S Veriyor!”
Maden sektöründe yaşanan daralmanın ardından STK başkanları ortak bir basın
açıklaması yaptı. Madenciliğin S.O.S verdiğinin altını çizen sektör temsilcileri, sektörde
ciroların düştüğünü, ihracatta da 5 milyar dolardan 4 milyar dolarlara gerilediğini,
işletmeleri yarına taşıma sıkıntısının olduğuna dikkat çekerek, acil önlem alınması
gerektiğini vurguladı
T
ürkiye’nin amiral sektörleri ara-
sında olan ve özellikle ülkeye döviz
getirisi oldukça yüksek olan ma-
dencilik sektörü zor günler geçiyor. Açık-
lanan son verilere göre sektör yüzde
9.2 küçüldü. Yaşanan küçülme üzerine
Türkiye'de madencilik sektöründe faa-
liyet gösteren birlik ve STK Başkanları,
Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin ev
sahipliğinde İzmir'de "Madencilik Sek-
törü İstişare Toplantısı"nda biraraya
geldi. Toplantıya İstanbul Maden İhra-
catçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer,
Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı
Mevlüt Kaya, Başkan Yardımcısı Faik
Tokatlıoğlu, Aydın Sanayi Odası Baş-
kanı Mehmet Yunus Şahin, TÜMMER
Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye Ma-
denciler Derneği Başkanı: Ali Emiroğlu,
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Baş-
kanı: Güven Önal, Kömür Üreticileri
KISA...KISA...
HABER
14 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ |
Temmuz - Ağustos 2019
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...52
Powered by FlippingBook