MADEN_Eylül-Ekim - page 13

EPDK, akaryakıt sektöründeki serbest kullanıcı-
ların zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğünü
kaldırdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK),
Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Karar’da ve Zorunlu Petrol
Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Karar’da yaptığı değişiklikler-
le akaryakıt sektöründe serbest kullanıcı konu-
mundaki lisans sahiplerinin zorunlu petrol stoku
tutma mecburiyetini ortadan kaldırdı. Değişiklik-
ler, zorunlu petrol stoku ve zorunlu petrol stoku
yükümlüsü kavramlarını yeniden tanımladı. Buna
göre serbest kullanıcı olanlar bundan böyle zorun-
lu petrol stoku bulundurmak zorunda olmayacak-
lar. Rafinerici, dağıtıcı ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin yükümlülükleri ise devam edecek. Rafinericiler ve dağıtıcı lisansı sahipleri,
zorunlu petrol stoklarını lisanslarına bağlı depolarında, lisanslı depolarda veya kupon sistemi kapsamında tutabilecekler. Değişiklik
kararında ulusal petrol stoku kapsamında tutulması gereken zorunlu petrol stoku miktarının hesaplama yöntemi de güncellendi.
Serbest kullanıcıların petrol stoku mecburiyeti kaldırıldı
TPAO İstanbul ve Tekirdağ’da
kamulaştırma istedi
TPAO, İstanbul ve Tekirdağ’da Değirmenköy 4 ve 5 lokasyon sahaları için kamu-
laştırma yapılmasını istedi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan
açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’nün
İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırları içerisinde sahip olduğu AR/TPO/K/F20-d1, d2
pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan Değirmenköy-4
ve 5 lokasyon sahası için gerekli olan, ancak arazi sahipleriyle anlaşma yoluyla satın
alınması mümkün olmayan ve üzerinde Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele
el koyma kararı bulunan, İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta Mahallesindeki 145 ada
3 parsel numaralı taşınmazın 16.856,55 m2’lik kısmının kamulaştırılmasına karar
verilmesi için müracaat etti.
TTK, üç adet maden sahasının işletme hakkını devrediyor
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), iki
adet maden sahasına ait işletme hakkını devrediyor.
TTK Maden ve Petrol İşleri Gene Müdürlüğü (MAPEG)
tarafından 86968, 86969 ve 86111 Maden Ruhsatı ile
ruhsatın kapsadığı maden sahalarının 31/12/2049 tarihine
kadar işletme hakkını “Ruhsat’ın Devri Suretiyle İşletme
Hakkının Verilmesi” kapalı teklif alma ve açık arttırma
usulü ile ihale edecek. 20 Kasım 2019 tarihinde saat
15:00’te gerçekleştirilecek devir için ihale belgesi TTK
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak adresinde görülebilir ve 750,00 TL. karşılığı aynı
adreslerden temin edilebilir. İhale belgesi kargo yoluyla
da satın alınması mümkündür. TKK; ihale işlemlerinin
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta,
dilediğine yapmakta serbest olduğunu da bildirdi.
KISA...KISA...
Eylül - Ekim 2019 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ 13
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...60
Powered by FlippingBook