Maden_Temmuz-Ağustos - page 12

KISA...KISA...
12 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ |
Temmuz - Ağustos 2019
Karagedik Kömür Ocağı’nda
üretim arttırılacak
Gümüşhane’de kömür üretilecek
MAPEG-YTK İstişare
Toplantısı gerçekleştirdi
Ankara Gölbaşı’nda bulunan Karagedik Kömür Ocağı’nın yıllık
üretim kapasitesinin 250.000 tondan 375.000 tona çıkarılma-
sı planlanıyor. Ankara Gölbaşı’nda bulunan Karagedik Kömür
Ocağı’nın yıllık üretim kapasitesinin 250.000 tondan 375.000
tona çıkarılması planlanıyor. Başkent Gölbaşı Maden Enerji
Kömür Elektrik Üretim San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Ankara
ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik mahallesi civarında açık işletme
yöntemiyle üretim yapılan Karagedik Kömür Ocağı ve Kırma-
Eleme Tesisi’nde kapasite artışına gidilmesi planlanıyor. Yaklaşık
1 milyon lira değerindeki proje kapsamında 52,567 hektarlık
alanın 148,77 hektar olarak genişletilmesi ve yılda 250.000 ton
olan kapasitenin 375.000 ton/yıl olarak arttırılması planlanıyor.
Yılda 2.500.000 ton malzeme çıkarılacak sahada, üretim kaybı-
nın %85 olacağı ve 375.000 ton kömür içeren malzeme üretile-
ceği düşünülüyor. Çıkartılan kömür 375.000 ton/yıl kapasitedeki
kırma-eleme tesisinde işlenecek. Ayrıca yılda 2.125.000 ton pasa
oluşacağı öngörülüyor.
MAPEG-YTK İstişare Toplantısı 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü
MTA Genel Müdürlüğü Sadrettin Alpan Konferans Salonu'nda ger-
çekleştirildi. Toplantıda konuşan ETKB Bakan Yardımcısı Sayın
Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilerin sektöre
yaptığı katkılara değinerek, “Her türlü teknik belgenin
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler tarafından hazırlanması sağlanarak
profesyonel bir anlayış geliştirilmesi, en az 5 mühendis istih-
damı zorunlu hale getirilerek, istihdam artışının sağlanması ve
şirketlerin madencilik alanında niteliğinin arttırılması, teknik
belgeleri hazırlayacak kişilere sorumluluk getirilerek, bilimsel ve
madencilik esaslarına uygun teknik belge hazırlanması yönünde
ilgili mühendislik dallarının bu yönüyle disipline edilmesi, yeraltı
ocakları için, kömür madenlerinde 3 ayda bir, diğer yeraltı
madenlerinde 6 ayda bir yetkilendirilen tüzel kişilerce rapor ha-
zırlaması zorunluluğu getirilerek yeraltı ocaklarında mühendislik
açısından etkinliğin arttırılması hedeflenmiştir” dedi. Yaklaşık
2.5 yılı geride bırakan Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi uygulaması ile
ilgili bazı istatistiki bilgileri aktaran Sayın Kalaycı, Sektördeki
mevcut sorun ve mağduriyetleri aşmanın en önemli yolu, sektör
paydaşları ile bugün olduğu gibi sık sık bir araya gelmek ve
konuları bir istişare ortamında ele almaktır. Bildiğiniz gibi 2023
hedeflerimiz arasında GSMH içerisindeki madencilik payının %1,
2023 yılı sonunda çıkarılması var. Bu hedefe ulaşacaksak, sektö-
rün tüm paydaşları ile şeklinde sözlerini tamamladı.
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde açılması planlanan kömür ocağında yılda
20 bin ton kömür üretilecek. Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Gümüşgöze Bel-
desi Mevkii’nde şahıs ve orman arazisi vasıflı yaklaşık 25 hektarlık alanda
Hayri Söylemez tarafından “Kömür Ocağı ve Kırma-Eleme-Paketleme
Tesisi”nin kurulup işletilmesi planlanıyor. Sahada Kırma-Eleme-Paketleme
tesisi ve stok alanı, şantiye alanı, pasa döküm alanı ve bitkisel toprak depo
alanı oluşturulacak. 600 bin lira değerindeki proje kapsamında yeraltı ocak
üretim yöntemi ile yılda 20.000 ton kömür üretimi yapılacak. kömür işlet-
mesi için en uygun yöntem olarak kapalı ocak işletme yöntemi kullanılacak.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...52
Powered by FlippingBook