MADEN_Eylül-Ekim - page 12

KISA...KISA...
12 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Eylül - Ekim 2019
Meksika’nın inşaat
projelerini Türk doğal taşı
süsleyecek
Norm Ambalaj Sakarya’da petrol ve doğalgaz arayacak
TKİ, Soma’daki bir sahasının
işletmesini devredecek
Türkiye’ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran doğal taş sek-
törü, 7 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için 2018 yılında
doğal taş ihracatında yüzde 148’lik artış yakaladığı Meksika’yı
radarına aldı. Türk doğal taş ihracatçıları, dünyanın en büyük 11.
Ekonomisi konumundaki Meksika’da önümüzdeki süreçte yapı-
lacak inşaat projelerinde Türk doğal taşlarının kullanılması için
harekete geçti. Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret
Bakanlığı desteğiyle sürdürülen “Doğaltaş Sektöründe İhracat
Koçluğu ve İşbirliği Kümesi” isimli Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi (URGE) Projesi kapsamında Meksika’ya “Sektörel
Ticaret Heyeti” düzenlenecek. Heyete 9 doğal taş ihracatçısı
firma katılıyor. Meksika’nın dünyadan 180 milyon dolarlık doğal
taş ithal ettiğini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “Türkiye, Meksika’nın 8. büyük
tedarikçisi konumunda. 2017 yılında 2.3 milyon dolar olan ihra-
catımızı, 2018 yılında yüzde 148’lik artışla 5.8 milyon dolara çı-
kardık. Bu sektörel ticaret heyetiyle Meksika’ya ihracatımızı orta
vadede 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Meksika’da
2017 ve 2018 yıllarında yaşanan depremlerde çok sayıda bina
yıkıldı ve tekrar inşa edilecek. Bu binalarda Türk doğal taşlarının
kullanılması için çaba içinde olacağız” şeklinde konuştu
TKİ, Manisa Soma’daki bir sahasının işletme ruhsatını devrede-
cek. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Manisa Soma’da bulunan
87194 ruhsat numaralı sahasının işletme ruhsatını devretmek
üzere ihale yapacak. İhale 31 Ekim 2019 günü, saat 14.00’te
yapılacak. Söz konusu arazi için 5.000.000 TL geçici teminat tu-
tarı belirlendi. İhale şartnamesi, Muhasebe Dairesi Başkanlığı’na
ödenmesi gereken 1.250 TL tutarındaki şartname bedeli yatırıl-
dıktan sonra; TKİ Satınalma Dairesi Başkanlığı’nın 1105/B nolu
odasından temin edilebilecek. Tekliflerin en geç ihale günü, ihale
saatine kadar TKİ Genel Muhaberat Servisine elden veya posta
yoluyla ulaştırılması gerekiyor.
Norm Ambalaj Sakarya’nın Akyazı
ilçesinde AR/NRM/K/G25-d1,d2 ruhsat
nolu sahada petrol ve doğalgaz arama
çalışmalarının yürütecek.Norm Ambalaj
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde AR/NRM/K/
G25-d1,d2 ruhsat nolu sahada petrol ve
doğalgaz arama çalışmalarının yürütecek.
Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Bedilkazancı
Köyü Camikırı mevkiinde, Norm Ambalaj
Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından “AR/
NRM/K/G25-d1,d2 ruhsat nolu sahada
petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının
yürütülmesi planlanıyor. 3,5 milyon lira
değerindeki proje kapsamında döner
sondaj yöntemi ile yapılacak olan sondaj
çalışması yalnızca aramaya yönelik oldu-
ğundan üretim yapılmayacak. Yapılacak
sondajın derinliği 2000 metre olacak.
Sahada arama çalışması sonrası yeterli re-
zerv görülmesi veya görülmemesi halinde
muhafaza boruları indirilerek çimentolan-
ma yapılacak ve kuyu tamamlama ekibine
saha teslim edilecek. Yeterli petrol rezervi
görülmemesi halinde Petrol Kanunu, Çevre
Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun şekilde
kuyu kapatılma işlemi yapılarak sahanın
rehabilitasyonu gerçekleştirilecek.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...60
Powered by FlippingBook