Maden mayıs-Haziran - page 11

Enerji Bakan Fatih Dönmez, Kıbrıs Rum
kesiminin Ada çevresinde arama yapan Fatih
sondaj gemisi personeline yönelik tutuklama
tehdidi üzerine sondaj çalışmalarının devam
edeceğini açıkladı.Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan Fatih Dönmez, Kıbrıs Rum kesiminin Ada
çevresinde arama yapan Fatih sondaj gemisi
personeline yönelik tutuklama tehdidi üzerine
sondaj çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Türkiye’nin Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti karasularında gerçekleştirmekte
olduğu sondaj çalışmalarına karşı Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi’nin yaptığı girişimlere ilişkin bir
açıklama yaptı. Açıklamada Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi’nin, Türkiye’nin Akdeniz’de uluslara-
rası hukuka uygun sondaj faaliyetlerine karşı
giriştiği hiçbir hukuki mesnedi olmayan tutum
ve davranışlarının devam ettiğini belirten
Dönmez, “Rum tarafından yapılan açıklamalar
ve gemimizde çalışan personelimize karşı
çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi kar-
şısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal
vermeden devam etmektedir” dedi. Bakan Fatih
Dönmez açıklamanın devamında şunları kay-
detti: “Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir
ve bundan sonra da eğmeyecektir. Türkiye’nin
uluslararası egemenliğini yok sayacak girişim-
lerin önlenmesi için ilgili Bakanlıklarla beraber
hukuki ve siyasi tedbirleri alıyoruz, almaya
devam edeceğiz” dedi.
Dönmez: 2 bin 400 maden işçisi kadroya geçecek
500 maden sahası
ihale edilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 500 madeni ihale edecek. Karar Resmi
Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce 500 ma-
den sahası ihale edilecek. Hukuki durumları sona eren madenler internette
yayınlanacak. Buna göre, ihalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası,
ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve
ihale tarihleri gibi bilgiler, genel müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az
15 gün süre ile erişime açık tutulacak. Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile
yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde
20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.
Maden üretimi
artıyor
Türkiye, enerjiye dayalı yatırım ve üretimde altın
çağını yaşıyor. 2018 itibariyle 30 ton altın üretimi
yapıldığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, bu rakamı yılsonuna kadar 33 tona
taşıyacaklarını kaydetti. Cari açığı etkileyen en büyük
kalemlerden birisi de enerji ürünleri ithalatı olduğunu
ifade eden Dönmez, “Çünkü enerjide dışa bağımlıyız.
Maalesef kendi kaynaklarımız yeterli değil.
Tükettiğimiz petrolün yaklaşık yüzde 10’unu kendi
kaynaklarımızdan üretebiliyoruz. Doğalgazda bu oran
yüzde 2 mertebesinde. Yurtdışına geçen yıl doğalgaz,
petrol ve kömür ithalatı için ödediğimiz bedel
yaklaşık 40 milyar dolar. Bu sebeple hep ‘Bağımsız
Enerji, Güçlü Türkiye’ sloganına vurgu yapıyoruz.
Enerjide mümkün olduğu kadar dışa bağımlılığı azaltacağız. Tabii üzerine çalıştığımız bir başka politikamız da kaynak çeşitliliğini sağlamak.
Burada amacımız uygun rekabet koşullarını geliştirerek, ülkemizin tek bir kaynağa bağımlılığını azaltmak. Kuşkusuz, rekabet sağlanması da
tüketicinin lehine. Rekabet hem fiyatları hem de kaliteyi olumlu etkiler. Petrol ve doğalgazda aramalarımızı artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl TPAO
eliyle 66 petrol arama ve sondaj kuyusu açtık. Bu sene bu rakamı 130’a çıkartacağız” dedi.
KISA...KISA...
Mayıs - Haziran 2019 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ 11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...52
Powered by FlippingBook