MadenOcak_mayhaz18 - page 11

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer,
"2017 yılında yaklaşık 2.2 milyon ton bor satışı gerçekleştirdik" dedi Eti Maden
İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, "2017 yılında
yaklaşık 2.2 milyon ton bor satışı gerçekleştirdik" dedi. Keleşer, Bandırma Bor
ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde düzenlenen iftar programında, dönem
dönem yurt dışında müşteri ziyaretleri yaptıklarını belirtti. Rezerv kadar pazarı
hedeflediklerini dile getiren Keleşer, "2017 yılında yaklaşık 2.2 milyon ton bor
satışı gerçekleştirdik. Bu satış dünyadaki bor kullanımının yüzde 57'sine tekabül
ediyor. 2018 yılında bu rakamı 2 milyon 350 bin tona çıkaracağız.Eti Maden olarak
dünyadaki kullanılmış borun yaklaşık yüzde 59'unu biz satmayı hedefliyoruz" diye
konuştu. Her hafta üretim değerlerini ve satışı kontrol ettiklerini anlatan Keleşer,
"Bunda da bütün çalışma arkadaşlarım, işçilerimiz, memurlarımız, herkes çok yoğun
bir mesai sarf ediyor. Bütün kalbinizle inanmanızı istiyorum" dedi.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul’da maden sahası ihale edecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü
(MİGEM), İstanbul ili dahilindeki ER:3367144 sayılı 2'nci Grup maden
sahasının ihale edileceğini duyurdu. İhale, 20.06.2018 tarihinde saat
14:00’da Maden İşleri Genel Müdürlüğünde yapılacak. Sahanın koordinat
dökümleri, alanı ve ihale tarihini içeren liste, Genel Müdürlük internet
sayfasında en az on beş gün önce ilan edilecek. Saha için başvurular sa-
hanın ihalesinin yapılacağı tarihte saat 13:30 ile 14:00 arasında Maden
İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğru-
dan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz
sayılacak. İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20’sinden ve
taban ihale bedelinden az olmayacak. İhaleler kapalı teklif ve açık ar-
tırma usulü ile yapılacak. Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğünce
değerlendirildikten sonra, sahaya başvuru yapılmaması halinde yeniden
ihale edilecek. Sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise; İhale
ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans
Salonunda yapılarak sonuçlandırılacak.
İstanbul’da maden sahası ihaleye çıkacak
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi
Antalya Limanı’na ulaştı
Geçen hafta Kocaeli’den uğurlanan Türkiye'nin ilk petrol ve
doğal gaz sondaj gemisi Antalya’ya ulaştı. 5 gün önce İzmit
Körfezi’nden, Akdeniz’de yapılacak petrol ve doğal gaz derin
sondaj çalışmaları için uğurlanan Türkiye’nin ilk aktif sondaj
gemisi ‘Fatih’ Antalya Limanı’na demirledi. Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz’de yapacağı derin sondaj
için kullanacağı sondaj gemisi Fatih, yaklaşık olarak 6 ay önce
Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İzmit Körfezi’ne ulaşmıştı.
Norveç’in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı’ndan
hareket ederek Kocaeli’ye gelen dev gemide yaklaşık 6 ay
süren hazırlıklar tamamlandı. Antalya açıklarına demir atan ve
'Deepsea Metro-2' olan ismi Fatih olarak değiştirilen dev gemi,
Akdeniz’de devam eden petrol arama çalışmalarında sondaj
çalışması gerçekleştirecek.
Eti Maden borda hedef yükseltti
KISA...KISA...
Mayıs - Haziran 2018 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...60
Powered by FlippingBook