Maden Ocak - page 11

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 101.5 milyon ton
kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu
kırdığını açıkladı. Çorum’un Dodurga ilçesini zi-
yaret eden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, vatandaşlara hitap etti. Bakan Dönmez,
konuşmasında Türkiye’deki yer altı kaynakları
ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin son
yıllarda enerji ihtiyacını karşılamak için yaptığı
ithalatlar nedeniyle ciddi miktarlarda döviz har-
caması yaptığına dikkat çeken Bakan Dönmez,
petrol ve doğalgazın yetersiz olduğu için ithal
edildiğine işaret etti. Bir dönem kömürde ithal
edilmeye başlandığını dile getiren Bakan Dön-
mez, “Bir dakika yanlış bir yere gidiyoruz, dedik.
Kömürümüz kaliteli değil ama düşük kaliteli de
olsa önce kendi kömürümüzü kullanacağız, yetiş-
mezse alacağız, dedik. 2018 yılında Cumhuriyet
tarihinin kömürde üretim rekorunu kırdık. Kömür
üretiminde 100 milyon tonu açtık. 101.5 tonla ta-
rihi rekor kırdık. Geçmişte en fazla 80-85 milyon
ton kömür üretilmiş. Madencilik sektöründe 130
bin kardeşimiz çalışıyor. Özellikle doğal kaynak-
ların yerli kaynakların sonuna kadar kullanılması
için yasa dahil, yönetmelik dahil birçok alanda
yenilikler getirdik” dedi.
Bakan Dönmez:
“Maden sektöründe ölümlü iş kaza oranı yüzde 50 azaldı”
İzmir ve
Manisalı maden
ihracatçılarının
gurur gecesi
Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye
kazandıran ve 2018 yılında ülkemize 4.7 mil-
yar dolar döviz kazandıran madencilik sektörü,
daha katma değerli ihracat için İzmir Çeşme'de
"Sektör Toplantısı" ve "Maden İhracatının Yıldız-
ları" ödül töreninde bir araya geldi. Türkiye'nin
yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandıran
ve 2018 yılında ülkemize 4.7 milyar dolar dö-
viz kazandıran madencilik sektörü, daha katma
değerli ihracat için İzmir Çeşme'de "Sektör Top-
lantısı" ve "Maden İhracatının Yıldızları" ödül
töreninde bir araya geldi. 2018 yılındaki ihra-
cat rakamları ile ihracatın yıldızı olan 22 İzmir
ve Manisalı maden ihracatçısı firma ödüllerine
kavuştu. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB)
tarafından organize edilen etkinlik Çeşme'de bir
otelde gerçekleşti. "Sektör Toplantısı" ve "Maden
İhracatının Yıldızları" ödül töreninde bir araya
gelen Egeli maden ihracatçıları sektörün so-
runlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim
Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, bütün başarıların
iş birliği ve paydaşlık anlayışı sonucu ortaya
çıktığını vurgulayarak, madencilik ailesinde tüm
konulara bu anlayışla yaklaştıklarını ve böylece
sorunları daha kolay çözebildiklerini ifade etti.
Bursa İnegöl'de
160 bin dönümlük
alanda maden aranıyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde maden arama çalışmalarına başlandı. İlk
sondajla çıkarılan maden türleri incelenmek üzere Maden Tetkik
ve Arama'ya (MTA) gönderildi. İnegöl'de MTA Genel Müdürlüğü'nce
belirlenen 160 bin dönümlük alanda yer alan 4 kırsal mahalledeki
bölgelerde maden arama çalışmaları başlatıldı. Özellikle bakır,
gümüş ve altın başta olmak üzere değişik maden türlerinin olduğu
tahmin edilen Sulhiye, Tüfekçikonak, Bahçekaya ve Mesruriye
mahallelerinde MTA tarafından ilk sondaj vuruldu. Hazine arazisi ve
özel şahıslara ait arazilerde yapılan sondaj çalışmalarında çıkarılan
maden türleri incelenmek üzere MTA'ya gönderildi. Yaklaşık 160 bin
dönümlük alanda yapılan sondaj çalışmaları kırsal mahallelerdeki
vatandaşlar tarafından da heyecanla takip ediliyor. 4 alanda eş
zamanlı olarak yapılan sondaj çalışmalarında bazı maden türlerine
rastlandığı iddia ediliyor. Konuyla alakalı MTA Genel Müdürlüğü'nün
çıkan sonuçlara göre resmi bir açıklama yapacağı öğrenildi. Öte
yandan tarihi kaynaklarda, İnegöl'de Turguteli diye anılan bölgede,
hem demir cevheri, hem de gümüş madeninin çıkarıldığı biliniyor.
KISA...KISA...
Mart - Nisan 2019 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ 11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...52
Powered by FlippingBook