maden_tem-agu18 - page 11

Rusya rekabetin arttığı küresel enerji piyasalarında kömür pazarında ihracat
altyapılarını artırıp yeni pazarlar bularak pazar payını arttırmaya odakla-
nacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji şirketlerinin kömür
dahil, enerji ürünleri için ihracat altyapılarını artırmasını ve yeni pazarlar
bulmasını istedi. Hükümet yetkilileri ve enerji şirketlerinin üst düzey yöne-
ticileri ile toplantı yapan Putin, küresel enerji piyasalarında rekabetin arttı-
ğına dikkat çekerek "Mevcut iş ortamı Rusya için küresel kömür pazarına yö-
nelik harcamayı arttırma, pozisyonunu güçlendirme ve pazar payını arttırma
olanağı tanıyor" dedi. Putin, Çin'in bu konuda önemli olduğuna dikkat çekti.
Bu çerçevede Rusya, 2025'te Asya'ya kömür ihracatını iki katına çıkarmayı
planlıyor. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Moskova'nın Asya'ya 2025
yılında kömür ihracatını iki katına çıkarma potansiyeli olduğunu belirtti.
Novak, Rusya'nın bu yıl kömür üretiminin 420 milyon tonu geçerek Sovyet
dönemi üretim seviyesini aştığını belirtti ve gelecek on yılda küresel talebin
güçlü kalmasını beklediklerini ifade etti. Novak, Rusya'nın Asya'ya kömür
ihracatının bu yıl 100 milyon ton civarında beklendiğini söyledi.
Rusya kömür ihracatını arttırmayı hedefliyor
Validen Eti Maden Kırka Bor İşletmesi'ne ziyaret
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Seyitgazi’nin Kırka Mahallesi’ndeki Eti
Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. Vali Çakacak,
Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Eskişehir İl Emniyet Müdürü
Engin Dinç, Eskişehir İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen ve Seyitgazi
Belediye Başkanı Hasan Kalın’ın da katıldığı ziyarette işletmenin yeni
faaliyete geçirilen tesislerini yerinde inceledi. İşletmenin 1970 yılında
kurulduğunu söyleyen işletme müdürü Ersan Ayten, yapılan çalışmalar
hakkında Çakacak’a kısaca bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
aktaran işletme müdürü Ayten, "Türkiye’de bilinen bor yatakları özellikle
Eskişehir/Kırka, Balıkesir/Susurluk-Bigadiç, Bursa/Kestel ve Kütahya/
Emet’te bulunmaktadır. 1970 yılında şantiye teşkilatı ile başlayan ku-
ruluş, 1972 yılında 400 bin ton/yıl tinkal konsantresi kapasiteli tesisin
temelinin atılması ile tesis statüsüne kavuşmuş, konsantratörün devreye
alınması ile 1975 yılında işletme statüsünde faaliyet göstermeye başla-
mıştır. Madencilik, kimya, metalürji, enerji ve lojistik alanlarında faaliyet
gösteriyoruz. Yılda 1 milyon 624 bin ton bor üretim kapasitemize ek
olarak, 2014 yılı haziran ayı içerisinde Eti Matik Borlu Temizlik ürününü
piyasaya sunduk ve ürünümüz artık marketlerde satılmaya başlandı"
diye belirtti.
Linyit üretim ve teslimatta başı çekti
2018 yılı Haziran ayında 6.6 milyon ton üretim ve 6.9 milyon ton teslimat
miktarı ile linyit zirvede yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2018
Haziran ayı Katı Yakıtlar İstatistiklerine göre, katı yakıtların toplam satılabi-
lir üretim ve teslimat miktarlarına bakıldığında en fazla üretim ve teslimat
linyitte gerçekleşti. Haziran’da taşkömürü üretimi 94 bin 289 ton, linyit
üretimi 6 milyon 631 bin 156 ton ve taşkömürü koku üretimi 367 bin 275
ton oldu. Teslimat miktarlarına bakıldığında ise taşkömürünün 2 milyon 723
bin 587 ton, linyitin 6 milyon 889 bin 209 ton ve taşkömürü kokunun 401
bin 637 ton olarak gerçekleştiği görüldü. Üretilen katı yakıtların teslimatları
karşılama oranı %3,5 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkö-
mürü kokunda %91,4 iken linyitte %96,3 olarak hesaplandı. Katı yakıtların
teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının
%56,6’sı termik santrallere, %19,3’ü kok tesislerine, %9,9’u demir-çelik ha-
ricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının %90,2’si termik santrallere
ve %6’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise
%99,4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.
KISA...KISA...
Temmuz - Ağustos 2018 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...60
Powered by FlippingBook