Maden_Tem_Aug - page 10

Alanya Belediyesi maden kalker ocağı kurdu
Avustralya, kömürden
güneşe geçiyor
Alanya Belediyesi, yol, asfalt, dolgu,
altyapı, üstyapı, inşaat, beton hizmetle-
rinde kullanacağı kum ve çakıl gibi ham
maddeyi üretecek, kırma-eleme tesisi
Maden Kalker Ocağı’nı hizmete sundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, “Bugün yaklaşık 3 yıldır mücadele-
sini verdiğimiz Maden Kalker Ocağını ku-
rarak hizmete sunduk. Alanya tarihinde
ilk kez madencilik faaliyetleri için işyeri
açma ruhsatı alan devlet kurumuyuz.
Çıplaklı’da 2 hektar alana kurduğumuz
tesisimiz belediyemizin daha ekonomik
ve daha kaliteli hizmet üretmesini sağla-
yacaktır” dedi.
Saatte 400 ton üretim kapasitesiyle hiz-
met veren Maden Kalker Ocağı, belediye
hizmetlerinin maliyetini düşürecek ve
aynı zamanda daha hızlı, daha kaliteli
ve daha ucuz hizmet sağlayacak. Maden
Kalker Ocağı’nın yanısıra Alanya Beledi-
yesi Asfalt Plenti’yle ilgili de bilgi veren
Belediye Başkanı Yücel, “Hemen bunun
yanında yaklaşık 5 kilometrelik bir
mesafeye de asfalt plentimizi taşıyaca-
ğız. Şu anda imalatına başlandı. Bir ay
içinde burasını da faaliyete geçirip artık
hem kendimiz üretip hem de kendimiz
imalatını yaparak büyük bir tasarruf elde
edeceğiz. Şimdiden her iki yatırımımızın
da yaklaşık maliyeti 11 milyonun üze-
rindedir. Alanya halkına hayırlı uğurlu
olsun” diye konuştu.
Avustralya'da eski kömür sahalarının ve termik santrallerin
yerini güneş enerjisi santralleri almaya başladı. Avustralya'nın
Güney'inde bulunan ve kömür ocakları ile ünlü Port Augusta
kentindeki Port Augusta'yı Güçlendirme İttifakı adlı bir yerel
lobi grubu son beş yıldır kömür yakıtlı elektrik santrali yerine
güneş enerjisi kullanımı için kampanya yürütüyor. Alinta Energy,
kampanyalar sonunda 2016 Mayıs ayında termik santrali
kapatmak zorunda kaldı. Şehir şimdi işgücünü güneş santralle-
rinde istihdam edecek. Port Augusta'nın 12 kilometre uzağına
Reach Energy tarafından inşa edilecek olan 300 MW'lık güneş
santralinin 220 MW'lık kısmı için çalışmalar başladı. Santral için
depolama sisteminin de hazır olduğu ifade ediliyor. Kentin 15
km uzağında yine Nexif Energy tarafından 212 MW'lık bir başka
güneş santrali daha inşa ediliyor. Ayrıca Kuzey Queensland ken-
tinde de kömür yakıtlı Collinsville Termik Santrali de 42 MW'lık
bir güneş santraline dönüştürülüyor. Kentin yakınlarında da yine
eski bir kömür merkezinde 200 MW'lık güneş santrali kuruluyor.
Bolu'nun Mengen ilçesinde yılda toplam 100 bin ton kömür üretecek bir
kömür ocağı açılacak. Bolu ili, Mengen ilçesi sınırları dahilinde Yusuf Yıl-
maz tarafından toplam 1925,53 hektarlık alanda “201500049 Sicil No’lu
Yeraltı Maden (Kömür) Ocağı'nın işletilmesi planlanıyor. Proje kapsamında
günde 277,8 ton, ayda 8.333 ton ve yılda toplam 100.000 kömür üre-
tilecek. Sahada arazi hazırlık döneminde 15, işletme döneminde 60 kişi
istihdam edilecek. 500 bin lira değerindeki proje kapsamında 5 hektarlık
alan içinde 13200 m2’lik alan kömür depolama alanı, 1026 m2’lik alan
hafriyat stok alanı, 100 m2’lik alan 1 no’lu galeri ağzı alanı, 110 olarak
metrekarelik alan 2 no’lu galeri ağzı alanı olarak belirlendi. Proje alanına
en yakın yerleşim yeri olarak KD yönünde yaklaşık 1450m mesafede
bulunan Kuzgöl Köyü ve Köye ait mahalleleri bulunuyor.
Bolu'da kömür ocağı açılacak
KISA...KISA...
10 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ |
Temmuz - Ağustos 2017
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...60
Powered by FlippingBook