MadenOcak_mayhaz18 - page 10

Madencilik alanında kritik hamle!
Avustralya'daki maden
projesinde XCMGmakineleri
kullanılacak
Birbirine bitişik veya yakın bazı maden sahalarında tek başına yapılan maden
işletme faaliyetleri ruhsatlandırılıp, mevcut ruhsatla birleştirilerek madencilik yapı-
labilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, maden bölgelerine ve ruhsatların
Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak
yürürlüğe girdi.Buna göre, birbirine bitişik veya yakın I. Grup, II. Grup a bendi ve
IV. Grup b bendi maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetle-
ri, çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve
benzeri sebeplerden dolayı meydana gelen olumsuz etkilerin ortadan kaldırıl-
ması amacıyla, yapılacak proje ve planlama çerçevesinde maden bölgesi olarak
ilan edilebilecek. Söz konusu yeni ruhsatta birleştirilerek, oluşturulacak maden
bölgesinde ortak proje kapsamında maden işletme faaliyetlerinde bulunulabilecek.
Maden bölgesi ilanı yapılabilmesi için I. Grup, II. Grup a bendi ve IV. Grup b bendi
ruhsatlarda ortak projelendirme, planlama ve işletme projesiyle maden işletmecili-
ği yapılabilecek kaynak olması şartı aranacak.
Dünyanın önemli makinesi üreticilerinden XCMG'nin, Avustralya'da-
ki BHP maden projesine ekipman temin ettiği açıklandı. Dünyanın
önemli makinesi üreticilerinden XCMG, Avustralya'daki BHP'nin Pilbara
şantiyesindeki büyük demir cevheri maden sahasına ekipman temin
ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Şirket'in Kamboçya, Azerbaycan
ve Malezya'daki altyapı ve maden projelerini de içerecek şekilde Çin'in
'Kuşak ve Yol' girişimi vasıtasıyla önemli piyasalarda sergilediği büyü-
meye devam ettirdiği belirtildi. Pilbara'daki şantiyeye GR3505 motorlu
greyderler teslim edildiği, Avustralya'daki maden ekipmanları stan-
dartlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiş GR3505 modelinin manevra
özelliği, işlevselliği, verimliliği ve emniyet standartları nedeniyle seçil-
diği belirtildi. XCMG Başkanı Wang Min şu ifadeleri dile getirdi: "Büyük
ölçekli dış mekan madencilik ekipmanları üreten çok az şirketten birisi
olarak BHP ile yapmış olduğumuz ortaklık, güçlü bir işbirliğini temsil
etmektedir. Bu anlaşma, 2018 yılının başlarından beri Avustralya'daki
büyümemiz ve Çin'in 'Kuşak ve Yol' girişim ile piyasalardaki yayılımı-
mızla birlikte uluslararası madencilik ekipmanları sektöründeki pazar
payımızın artmasını sağladı."
Türkiye’nin yeraltı maden işletmelerinden Çayeli Bakır, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası’nı almaya hak kazanan ilk özel maden şirketi oldu.
Madencilik sektöründe birçok ilki gerçekleştiren Çayeli Bakır,
yaklaşık 8 aylık yoğun bir çalışma sonucunda Türkiye’de Yetkilen-
dirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazanan ilk özel maden
şirketi oldu. Bugüne dek farklı sektörlerden 299 şirket, gümrük
işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar tanıyan bu uluslararası statüye
sahip olmaya hak kazandı. Madencilik sektöründe Türkiye’nin en
çok ihracat yapan firmaları arasında bulunan Çayeli Bakır, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük yükümlülüklerini yerine
getiren, düzenli ve izlenebilir kayıt sistemi olan, mali yeterliliği
bulunan, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip güvenilir fir-
malara verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı almaya hak
kazandı ve ihracat alanındaki başarılarına bir yenisini ekledi.
Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikalı ilk özel maden
şirketi Çayeli Bakır
10
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mayıs - Haziran 2018
KISA...KISA...
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...60
Powered by FlippingBook