MadenOcak_eyl-ekm.indd - page 1

TEKNOLOJ
ú
LER
ú
YIL: 7 SAYI: 48 Eylül - Ekim 2018 |
| ISSN 2146-0531
Bost Group
ù
×nma odalar×,
PENAmaden
güvencesiyle
Türkiye’de
"Yaşanan sorunlar, sektöre
pazar kaybettiriyor"
Güvenli bir maden ocağı
nasıl olmalı?
GÜVENLİK
ROPÖRTAJ
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...60
Powered by FlippingBook