LHT_Temmuz_Agustos - page 4

İmtİyaz Sahİbİ
Melİh Apa
Genel Koordİnatör
Emre Apa
Sorumlu Yazı İşlerİ Müdürü
Eren Cercİz
Sorumlu Edİtör
mehmet YIlmaz
Yazı İşlerİ
can kaplan - Mehmet Yılmaz
Reklam Satış
Merve İspİroğlu - Nevzat Kaygısız
Sorumlu Grafİker
Serkan Dalbudak
Tasarım
Eray Çelİk
Muhasebe / Fİnans
Seçİl Erman
Dağıtım
Aras Kargo
UPS (Ünsped Paket Servİsİ A.Ş.)
Baskı
Oksİjen Basım ve Matbaacılık San. ve Tİc. Ltd. Ştİ.
Seyrantepe Mah. İbrahİm Karaoğlanoğlu Cad.
AltuntaFİ Apt. No: 35 D: 3
Kağıthane / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 283 10 15-25
Fax: 0 (212) 283 10 16
Oksİjen Basım Sertİfİka No: 40379
Basım Tarİhİ: ağustos 2018
Avrupa Temsİlcİlsİ
Mediapoint & Communications - İtalya
-
LHT Dergİsİ Türkİye genelİnde dağıtılmaktadır. Basın
Kanununa göre "yerel sürelİ" yayındır. lHT Dergİsİ
Apa Yayıncılık Reklamcılık ve Fuarcılık Ltd. Şİrketİ
tarafından T.C. yasalarına uygun olarak İkİ ayda
bİr yayınlanmaktadır. LHT Dergİsİ’nde yayınlanan
yazı, harİta, fotokopİ, İllÜstrasyon ve konuların
tüm hakları Apa Yayıncılık’a aİttİr. İzİnsİz, kaynak
gösterİlmeden alıntı yapılamaz.
Yayın Türü
Feneryolu Mah. Bağdat Cad. Pakeser Apt. No:85
D:2 Kat:1 PK:34724 Kadıköy/İstanbul
Tel: +90.216 302 53 82 (pbx)
Fax. +90.216 302 08 10
facebook/lifthandling
instagram/cpt_lht_dergİsİ
yayıncılık
Son yıllarda çok sık karşılaştığımız “Endüstri 4.0” kavramı, neredeyse tüm sektörleri etkisi
altına almış durumda. Geleneksel yöntemlerle ilerleyen ve artık bunun yeterli olmadığına
inanmaya başlayan şirketler, dönüşmek ve yeni sistemlere ayak uydurmak istiyor. Bu nedenle
de Endüstri 4.0 ile geleneksel iş yapış şekillerini değiştirip, modernleşme yolunda hızlı adımlarla
ilerliyor. Tabi bu yolcuğa çıkan şirketlerin işi sanıldığı kadar kolay olmuyor. Öncelikle mevcut
alt yapılarını değiştirmekle işe koyulan şirketler, tüm bilgi ve verilerini sayısal ortama aktararak
dönüşümlerini gerçekleştiriyorlar. Peki, firmaları bu kadar heyecanlandıran Endüstri 4.0 nedir?
ve şirketlere ne gibi faydalar sağlar?
Günümüzde insanlığın dönüşümünü içeren yeni bir teknolojik devrimin tam da başlangıç
noktalarındayız. Bu devrime “Dijital Devrim – Dijitalizasyon Çağı” deniliyor. Bu yeni devrimin
hızı ve genişliği henüz tam olarak kavranamıyor. Tüm sektörleri etkileyen değişimlere
tanıklık ediyoruz. Yeni iş modelleri ortaya çıkıyor, yerleşik düzenler yerle bir oluyor, sistemler
yeniden biçimleniyor ve en önemlisi çalışma ve iletişim kurma şekillerimiz değişiyor. Tüm
bunlar katlanarak artan bir hızla gelişiyor. Teknolojiler günlük olarak değil, anlık olarak
değişiyor. Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0, endüstrinin yeni bir
boyut kazanmasına olanak sağlayarak, bilişim teknolojileri ile endüstri faaliyetlerini bir araya
getiriyor. Yani, yeni nesil yazılım ve donanım ile bugünün klasik donanımlarından farklı olarak
düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek
güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin
kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedefliyor.
Endüstri 4.0’ın neredeyse tüm sektörleri etkilediği aşikar. Bu kapsamda lojistik sektöründe
iddialı projelere imza atan Ekol Lojistik, bu değişime ayak uydurarak sektörü “Logistics
4.0” tanıştırdı. Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde başarılı çalışmalar yürüten firma, yeni
mottosuyla alışılagelmiş iş yapış şekillerine, yeni nesil bir bakış açısı kazandırdı. Yaşanan
bu gelişmenin ardından lojistik sektörü de birçok yeniliğe öncü oldu denilebilir. İşte bu tarz
önemli firmaların kendi alanında yaptığı başarılı çalışmalar, görüldüğü gibi sadece firmayı değil,
tüm sektörü olumlu etkiliyor. Bu nedenle sektörü ne olursa olsun eğer bir firma, geleneksel
yöntemlerden kurtulmak ve çağa ayak uydurmak istiyorsa, diğer firmaların bir şey yapmasını
beklemek yerine, harekete geçerek sektöre öncülük yapması gerekiyor. Ekol Lojistik, bu
konuda tüm sektörlere iyi bir örnek olarak lojistik sektöründe dijitalleşmenin devrimini başlattı.
Bu tarz başarılı çalışmaları tüm sektörlerde faaliyetgösteren firmalardan bekliyoruz.
Keyifli okumalar...
Mehmet yilmaz
CLIFT OPERATÖR
KONFORU, GENİŞ
GÖRÜŞ AÇISI
VE DÜŞÜK YAKI
SARFİYATI İLE DİKKAT
ÇEKİYOR
DİJİTAL DEVRİMVE
EKOL LOJİSTİK
İletİşİm
EndüstriLift&HandlingTürkiye
Temmuz-Ağustos | 2018 Sayı: 70 | www.lht.com.tr | ISSN: 1307 - 3508
Ekol,geleneklerideğiştiriyor
Küreselekipmanyönetimsistemi
Clift ile düşük işletme maliyetleri
International Powered Access
Federation'ın Türkİye'de tek medya
kuruluşu üyesİdİr
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Bİzİ Takİp Edİn
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...108
Powered by FlippingBook