ICT_Nisan - page 8

8
international
construction Türkiye
nisan 2018
ULUSLARARASI İNŞAAT HABERLERİ
KISA KISA
MALEZYA
Malezya Başbakanı Najib
Abdul Razak, Langkawi adasında beş
yeni hükümet projesinin inşası için
3,3 milyar RMB (334 milyon ABD
Doları) tahsis edileceğini açıkladı.
AVUSTRALYA
Avustralya federal
hükumeti, Queensland eyaletinde
bulunan Townsville Limanının
genişletme projesini onayladı.
Federal Hükumet’in projeyi
onaylamasının ilk aşamadaki
çalışmaların 150 milyon ABD
doları tutarındaki Kanal Genişletme
Projesinin, 2018 Nisan ayından
önce başlayabileceği ve nihai
fonlama için çözüm bulunacağı
anlamına geliyor. Townsville
Limanı'nın CEO'su Ranee Crosby,
1,64 milyar dolarlık (1.3 milyar ABD
doları) AUD'yi 30 yıllık kalkınma
planının, Townsville Limanı'nın
küresel olarak rekabetçi bir liman
haline gelmesini sağlayacağını
söyledi.
ABD
Gelişen altyapıya yönelik
ABD merkezli yazılım çözümleri
sağlayıcısı Bentley Systems,
Mumbai merkezli beton bina
tasarımı ve dokümantasyon yazılım
şirketi S-Cube Futuretech'i satın
aldı. Bu satın alma ile Bentley
Systems, Hindistan, Güneydoğu
Asya ve Orta Doğu'daki kullanıcılar
için beton bina tasarımı ve
dokümantasyon ürünlerini
genişletmeyi planlamaktadır.
FRANSA
Paris, Nanterre savcısı,
Sherpa adlı Fransız birliği tarafından
inşaat firması Vinci aleyhine
yapılan şikayetle ilgili olarak işlem
yapmamaya karar verdi.
Sherpa, Vinci ve onun Katar
merkezli iştiraki olan Qatari Diar
Vinci Construction’ın, Katar’da
düzenlenecek olan 2022 Dünya
Kupası binalarının inşasında işçilere
zor kullandığını iddia etmişti.
Vinci, "sadece yerel istihdam
yasasını ve temel hakları
gözlemlemek değil, aynı zamanda
Katar'da veya dünyanın herhangi
bir yerinde çalışanlarının çalışma
ve yaşam koşullarında sürekli
iyileştirmeler yapmak için çaba
gösterdiğini" söyledi.
Trump’ın altyapı planı yetersiz kaldı
Fletcher inşaattan ayrılıyor
İ
lk Ulusa Sesleniş konuşmasında, Başkan Trump,
Kongre’den bütün yatırımlar için “en az 1,5
trilyon dolar” sağlayacak yeni altyapı mevzuatı
ortaya koymalarını ve ayrıca federal projelere izin
verme süresini iki yıla, hatta daha kısa bir süreye
getirmelerini istedi.
Trump, “Dağılmakta olan altyapımızı yeniden
inşa etmenin vaktidir… Ülkemize parıltılı yeni
yollar, köprüler, otoyollar, demiryolları ve su yolları
yapacağız” dedi.
Bu aşamada, başkanın planı Kongre’nin federal
fonları on yıl boyunca 200 milyar dolarının Amtrak
ve transit programlara yönlendirilirken, şehirlerden,
eyaletlerden ve özel sektörden ilave olarak yüzlerce
milyon dolar istendiğini görecekti. Başkan Trump,
altyapıdaki açığın kapatılmasına yardımcı olmak
üzere özel sektörün yatırıma yönelmesinin önemini
belirtiyordu.
Söz konusu ulusa sesleniş konuşmasında, başkan
aynı zamanda proje onay sürelerinin kısaltılması
yönündeki arzusunu tekrar ederek, “Empire State
binasını sadece bir yılda bitirdik” dedi.
“Basit bir yol yapımı konusunda küçük bir izin
onayı almanın on yılı alması utanç verici değil mi?”
Beyaz Saray, ulusa sesleniş konuşmasının ardından
daha da ayrıntılandırılmış olarak yasamayla ilgili 55
sayfalık bir taslak ortaya koydu. Doküman, federal
hükumetten gelecek 200 milyar doların on yıllık bir
dönem zarfında yollar, limanlar, havalimanları ve
otoyollar için harcanmasını öneriyor.
200 milyar doların yarısı eyaletlerde ve kentlerde
girişim yaratmak amacıyla kullanılırken, kalan yarısı
Y
eni Zelanda’nın en büyük inşaat firması Fletcher
Building, şirketin yapım ve iç mekan (Y+İM)
bölümünün, projelenmiş vergi öncesi zararının
öngörülenden daha fazla bir miktarı, 485 milyon ABD
dolarını bulmasının ardından, 2018 yılında inşaat
projeleri için teklif vermekten vazgeçecek.
Yaklaşık olarak 20.000 kişiye istihdam sağlayan
şirket, inşaat kolunu halen yürütülmekte olan
projelerin tamamlanmasıyla sınırlayacak. Temettü
ödemelerinin kesilmesi ve yönetim kurulu başkanı
Sir Ralph Norris’in istifa etmesi ise kararın diğer
sonuçlarını teşkil ediyor.
Şirketin CEO’su Ross Taylor, kararın hesap uzmanı
KPMG tarafından inşaattaki sürüncemede kalan işlerin
yaklaşık yüzden 90’ını oluşturan 16 proje ile ilgili
olarak yapılan incelemenin ardından alındığını
söylüyor. Şirket tarafından yayımlanan bir
bildiride, “Mutlak odak noktamız, müşterilerimiz
için en iyi kaliteyle sonuçlandırmak üzere, kalan
işlerimizi bitirmek. Bunu başarmak için, Y+İM
iş alanına sadece projelerin teslimi açısından
yeniden odaklanıyoruz ve Yeni Zelanda’daki dikey
inşaat projelerine teklif vermeyi bırakıyoruz.
Böylece Y+İM alanında kullandığımız bütün
kaynaklarımızı şimdiki siparişlerin tamamlanmasına
yönlendirebileceğiz… Y+İM sektörü, yüksek
sözleşme riski ve düşük marjlar içermesiyle
nitelendirilen bir sektör olmaya devam ediyor.
Bu dinamikler değişmedikçe, bu sektörde artık
çalışmayacağız,” deniyor.
projelerin hibe, borç ve bonolar yoluyla fonlanması
için kullanılacak.
Doküman, bunun ABD eyaletleri ile özel
sektörden ilerde 1,3 trilyon dolar tutarında bir fon
çıkmasını sağlayacağını söylüyor.
Plan 50 milyar dolar tutarında bir kamu
fonlamasının kırsal alanlarda altyapının
modernizasyonuna harcanmasını, 100 milyar
dolarının teşvik programlarına, 20 milyar dolarının
ise krediler ve bonolar halinde ulaştırma ve su
projelerinin finansmanı için kullanılmasını istiyordu.
Planı eleştirenler, planın özel fon yaratmaya
dayandığına işaret ederlerken, ayrıca yeni yollar gibi
altyapı projelerinin gerçekleşmesi halinde bunlar için
büyük miktarlarda geçiş ücreti ödeneceğinden endişe
duyanlar da bulunuyor.
Plan, aynı zamanda eyalet ve yerel hükumetlerin
kendilerinin de maliyetlerinin %20’sini federal
fonlamada alabilmeleri için önemli bir miktar para
toplamak üzere katılımını gerektiriyor.
Ulusa sesleniş konuşmasını altyapıya en az 1,5 trilyon dolar yatırım yapma sözü vermek
üzere kullanmasının ardından, planda yer alan gerçek ayrıntılarda ABD federal hükumeti
tarafından sadece 200 milyar dolar tutarında bir imkan sağlanacağı görülüyor
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...76
Powered by FlippingBook