ICT_Haziran_BASKI - page 25

TÜRKİYE’DEN HABERLER
English translation
25
haziran 2019
international
construction Türkiye
Yapı Bilgi Modellemesi
Doka increases
productivity on
construction
sites with BIM
Doka, with its Building Information Modeling
(BIM) technology to optimize construction
processes, increase site efficiency and design
ideal solutions, used BIM in planning the mold
solutions of SOFiSTiK office building project in
Germany
D
oka's Building Information Modeling
elling Building Information Modeling
”(BIM) is one of the main factors
affecting the construction sector. With BIM, all
project information can be coordinated from the
design process of a structure to the completion
of construction and maintenance. Digital data
for the entire life cycle is managed from a
single central location. This approach enables
an effective interaction between architects,
contractors, designers, mold specialists and all
other stakeholders involved in the construction
of a building, and an automatic, transparent
exchange of data. Anytime, anywhere,
stakeholders can easily access the latest data
and coordinate the project more smoothly than
is possible in the normal construction process.
In the BIM methodology, the entire building
was digitally modeled from start to finish before
construction began. Errors and problems
are detected in the digital model and are
eliminated without hindering the progress on
the construction site. The project meticulously
follows the principle of constructing the
structure first, then in reality.
Practical application in SOFiSTiK
project in Germany
Building software expert SOFiSTiK AG is one of
the pioneers of BIM in Germany. The company
designed and completed the new office building
in Nuremberg with this innovative methodology.
The main contractor is WOLFF & MÜLLER
Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG. Doka
presented the mold solution for a three-storey
administration building and retrospectively
created a built-in concept of built-in virtual mold
to help with construction. The design for the
administrative block was created by an architect
team from GP Wirth Architekten. All project
stakeholders coordinated their work using
Autodesk Revit BIM software to ensure end-to-
end, efficient progress. Naturally, Doka designed
the patterns in Revit.
ICT
ICT
Çığır açan yeni yöntem
BIM, Doka için çığır açan bir platform
oldu. Bu nedenle, Doka, birkaç yıldır BIM
uygulamalarının kalıp çözümlerini inşaat
süreciyle daha doğru bir şekilde eşleştirmeye
nasıl yardım edebileceğini inceledi ve bu da
şirket başarısına önemli katkı sağladı. BIM'in
imkanlarını ve faydalarını değerlendirmek üzere
bir uzman ekibi bir araya getirerek Yetkinlik
Merkezi kuruldu. Yaklaşık iki yıldır, Doka'dan
800'den fazla kalıp bileşeni Tekla’da online
olarak depolanıyor. “Revit ürün ağaçları da geçen
Kasım ayından bu yana Doka ana sayfasında
yer aldı. Şu anda, müşterilerle veri alışverişi
için SharePoint, BIM 360 ve Trimble Connect
kullanılıyor.
Almanya'daki SOFiSTiK projesinde
pratik uygulama
Yapı yazılımı uzmanı SOFiSTiK AG, BIM'in
Almanya'daki öncülerinden biri. Şirket,
Nürnberg'deki yeni ofis binasını tamamen bu
yenilikçi metodoloji ile tasarladı ve tamamladı.
Ana yüklenici firma, BIM ortamında da büyük
deneyime sahip olan WOLFF & MÜLLER
Hoch- und Industriebau GmbH & Co. Doka,
üç katlı yönetim binası için kalıp çözümü
Proje:
SOFiSTiK
Yer:
Nuremberg, Almanya
Yapı tipi:
Ofis binası
Kat sayısı:
3
Proje sahibi:
SOFiSTiK AG
Müteahhit:
WOLFF & MÜLLER Hoch-
und Industriebau GmbH & Co. KG
Mimarlar:
GP Wirth Architekten
Kalıp planlama:
Doka Competence Center
VDC/BIM (HQ Amstetten), Engineering
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH
Kullanılan Sis. Ürünler:
Timber-beam
floor formwork Dokaflex, Folding platform K
Servisler:
BIM, 4D planning
İnşaat başlangıcı:
Ağustos 2018
Planlanan tamamlama:
Ocak 2019
sundu ve geriye dönük olarak, inşaat için
yardımcı olacak bir yerleşik tümleşik sanal kalıp
kavramı oluşturuldu. İdari blok için tasarımı,
GP Wirth Architekten’den bir mimar ekibi
tarafından hazırlandı. Tüm proje paydaşları,
uçtan uca, verimli bir ilerleme sağlamak için
Autodesk Revit BIM yazılımını kullanarak
çalışmalarını koordine etti. Doğal olarak
Doka da kalıplarını Revit'te tasarladı. Wolff &
Müller Operasyon Planlama Müdürü Thore
Wolff; “BIM, önce sanalda sonra gerçekte
inşa etmek anlamına geliyor. Bu nedenle,
inşaat projelerinin planlanması daha kolay;
ayrıca programlandırma ve maliyetlendirme
konusunda da daha emin oluyorsunuz. BIM'de
deneyim sahibiyiz ve bu yöntem ile ilgili
bizimle aynı coşkuyu paylaşan; bu sistemin
tesis edilmesine yardımcı olmak isteyen
ortaklarımızla birlikte çalışmayı seviyoruz.
SOFiSTiK projesinde Doka'yı yenilikçilik
vaat eden tamamlayıcı bir ortak olarak
değerlendirdik ve BIM yöntemini daha da
geliştirmek için işbirliğimizi sürdürüyoruz”
dedi.
4D ile görsel destek
Ana yüklenici aynı zamanda kalıp
planlamasının 4D simülasyonunu talep etti.
3D görselleştirmeye dördüncü boyut olarak
zaman eklenerek geliştirildi.
Sadece yapının kendisi değil aynı
zamanda başlangıç ve bitiş tarihleri
ve binanın bireysel aşamalarının
zamanlaması da dahil olmak
üzere zaman çizelgesi boyunca
tüm olay dizisi simüle edildi.
Yüklenici, verilen herhangi bir
dönüm noktası ile ulaşılan inşaat
aşamasına bakabildi ve inşaattaki
ilerlemenin orijinal programla
senkronize olup olmadığını
izleyebiliyor. Bilgiler, ilgili herkes
için her zaman aynı sayfada;
birleştirilmiş ve şeffaf olarak
görülüyor.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...52
Powered by FlippingBook