ICT_Haziran_BASKI - page 24

TÜRKİYE’DEN HABERLER
24
international
construction Türkiye
haziran 2019
Yapı Bilgi Modellemesi
İnşaat süreçlerini optimize etmek, şantiyede verimliliği artırmak ve ideal çözümleri tasarlamak için Yapı Bilgi
Modellemesi “Building Information Modelling” (BIM) teknolojisine sahip olan Doka, Almanya'daki SOFiSTiK
Ofis Binası Projesi'nin kalıp çözümlerinin planlanmasında BIM’i kullandı
D
ijital teknolojiler ve sistemler inşaat
sektörünü her zamankinden daha fazla
etkiliyor. Dijitalleşme, tüm inşaat sürecinde
verimliliği ve maliyet etkinliğini artırmak
için büyük bir öneme sahip. Bu bağlamda,
Doka’nın Yapı Bilgi Modellemesi “Building
Information Modelling” (BIM), inşaat sektörünü
etkileyen ana faktörlerden birisi olarak ortaya
çıkıyor. BIM ile bir yapının tasarım sürecinden
Doka, BIM ile şantiyelerde
verimliliği artırıyor
yapımının tamamlanması ve bakım onarımına
kadar tüm proje bilgileri koordine edilebilir.
Tüm yaşam döngüsü için dijital veriler, tek
bir merkezi konumdan yönetilir. Bu yaklaşım,
bir yapının inşaatında yer alan mimarlar,
müteahhitler, tasarımcılar, kalıp uzmanları ve
diğer tüm paydaşlar arasında etkin bir etkileşimi
ve otomatik, şeffaf bir veri alışverişini imkanı
sağlar. Her zaman her yerde paydaşlar, en son
verilere kolayca erişebilir ve projeyi normal inşaat
sürecinde mümkün olandan daha sorunsuz bir
şekilde koordine edebilir. BIM metodolojisinde,
inşaat başlamadan önce tüm bina baştan sona
dijital olarak modellendi. Hatalar ve problemler
dijital modelde tespit edilir ve inşaat sahasındaki
ilerlemeyi engellemeden ortadan kaldırılıyor. Proje,
yapıyı ilk önce sanal olarak daha sonra gerçekte
inşa etme ilkesini titizlikle takip ediyor.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...52
Powered by FlippingBook