ICT_Eylul - page 24

BÖLGE DOSYASI
24
international
construction Türkiye
eylül 2019
Orta Doğu
D
anışmanlık mühendisi Arcadis, CPA
(İnşaat Santrali Kiralama Birliği) ve
Fitch Solutions, Orta Doğu bölgesi (bu
makalenin kuzeyde Suriye'den, doğuda İran'dan,
güneyde Yemen'den ve İsrail'den batıdan aldığı
rakamlara göre ) 2019’da 2018’den daha az
büyüyeceği tahmin ediliyor.
BNC Projects Journal'da basılan rakamlar:
Camel Economy, Körfez İşbirliği Konseyi'nin
(Irak hariç, Basra Körfezi'nin tüm Arap
ülkelerinden oluşan bölgesel bir hükümetlerarası
siyasi ve ekonomik birliği) toplam inşaat piyasası
değerinin 2,52 trilyon ABD Doları olduğunu
ve inşaat sektöründe, Temmuz 2019 itibariyle
aktif proje sayısı 27.000. Arcadis'e göre, inşaat
pazarında küresel ölçekte bir büyüme öngören
ilk 20 ülkeden üçü Orta Doğu bölgesinde yer
alıyor.
Eskiden bir numara olan Katar listede
ikinci sırayı kaybediyor, ancak tahmini artış
oranı % 15'in altına yükseldi. 2022 FIFA
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar,
şaşırtıcı bir şekilde altyapıda bir artış yaşıyor.
Yeni stadyumların inşası, Katar hükümetinin,
ulusal GSYİH'nın yaklaşık % 10'unu (Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla) altyapıya harcamayı taahhüt
etmesiyle sürdürüyor. İnşaat sektöründeki ana
FIFA Dünya Kupası ve
World Expo 2020 ile Orta
Doğu bölgesi küresel
sahnede dikkat çekiyor,
JOE SARGENT
izlenimlerini
aktarıyor
eğilimler, ülkenin ulaşım altyapısını geliştirmek,
öngörülen nüfus artışını desteklemek ve
çeşitli dünya standartlarında spor salonları
oluşturmak için modern bir konut ve konaklama
ortamı yaratıyor. Katar'da FIFA 2022 Dünya
Kupası'nın hazırlanmasında devam eden çok
sayıda büyük ölçekli altyapı projesi var. Buna
stadyum ve diğer konut dışı inşaatlar da dahil
ve aynı zamanda ülke karayolu ve demiryolu
ağının genişletilmesine ve Dünya Kupasının
düzgün çalışmasını sağlamak için gereken diğer
altyapı kapasitelerine önemli yatırım yapılmasını
Orta Doğu dünyasına
hoş geldiniz
Azerbaycan’ın yaprak şeklindeki
köşkü Expo2020 Dubai’de misafirlerini
ağırlayacak
Abu Dabi'deki Şeyh Halife Tıp Şehri, birinde üç hastane
olacak şekilde tasarlandı
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...52
Powered by FlippingBook