ICT_Haziran_BASKI - page 18

18
international
construction Türkiye
haziran 2019
L
atin Amerika'daki yeni hükümetler, son
zamanlarda ekonomik olarak mücadele
eden bir bölgeye umut veriyor. Brezilya,
sadece Amerika'nın büyüklüğünde değil aynı
zamanda ekonomik olarak da en büyük ülke.
200 milyonun üzerinde nüfusu ve Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 2 trilyon ABD
dolarının üzerinde olmasıyla birlikte, bölgenin
dikkatini Brezilya'nın yeni cumhurbaşkanı
olan Jair Bolsonaro şöyle belirledi: “Yapmak
isteyen yatırımcılar için işleri kolaylaştıracağız.
Brezilya'da altyapıyı, kamu-özel ortaklıklar
ve özelleştirmelerin tutarlı bir planı ile
sürdüreceğiz.” Aslında, Jair Bolsonaro hükümeti,
ülke ekonomisini uluslararası pazara açmak için
verilen sözü yerine getirmeye başladı.
İmtiyazlar ve özelleştirme
Sadece üç aylık yönetimde, yeni hükümet
taviz ve özelleştirme gündemine başladı.
Şimdiye kadar, devletin varlık imha programı
bir ülkenin otoyoluna ve ülkenin farklı
bölgelerinde 12 küçük ve orta büyüklükteki
Uluslararası yatırım
desteği almak
Latin Amerika'daki inşaatlar son zamanlarda
büyüme ile mücadele etti, ancak politik
değişim ve uluslararası yatırımlara yönelik
baskılarla bölgenin geliştiği görülüyor.
JOE SARGENT
izlenimlerini aktarıyor
Cauchari güneş enerjisi santrali 1.2 milyon güneş panelinden oluşacak ve 300 MW'lık güç
sağlayacak
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...52
Powered by FlippingBook