ICT_Haziran_BASKI - page 16

EKONOMİK GÖRÜNÜM
>
16
international
construction Türkiye
haziran 2019
Orta Doğu
English translation
The construction outlook has stalled for much of
the Middle East, partly due to political tensions.
However, writes Scott Hazelton from IHS Global,
growth is expected to return to the region in the
near future
Political
problems
remain
R
ising oil prices in 2018 strengthened
fiscal and current-account balances,
contributing to a pickup in economic
growth in the Middle East, although recent
crude oil production cuts are eroding some
of those gains. New US sanctions have sent
Iran’s economy into recession as its oil
production and exports decrease. IHS Global
estimate that Iranian crude oil (including
condensate) exports will soon be cut in
half from around 1.2 million barrels/day in
April. Real Gross Domestic Product (GDP) is
expected to fall 4.3% in 2019.
The oil price outlook is critical to
expectations for the region. The global crude
market is moving from surplus to deficit in
response to several factors. Saudi Arabia has
single-handedly fulfilled The Organisation of
the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
agreed output cuts, while US sanctions are
constraining output of Iran and Venezuela.
The latter’s decaying infrastructure, domestic
political turmoil and power blackouts are
compounding production losses.
Construction contraction
The construction outlook has faded for most
countries in the Middle East, particularly
Iran and Saudi Arabia. The Saudi residential
outlook has been revised downward to an
outright contraction of 0.6% with a recovery
to 2.2% in 2020. A focus in mid-range and
affordable housing will lead to declines in
actual spending. While project activity will
improve, it will not be sufficient to offset the
lower revenue per unit.
Saudi Arabia’s goal of reducing the
ex-patriate workforce to improve domestic
employment has impacted residential
demand, particularly in the high-end segment.
The outlook for nonresidential structures has
been lowered to 0.5% in 2019, with a modest
recovery to 1.5% in 2020.
Regional instability and recent
developments have dampened fixed
investment in the short-term. Finally,
infrastructure spending will also be held to
0.3% growth in 2019 and 1.4% in 2020 as
reduced oil output and expected softening
İnşaatın bakış açısı, kısmen siyasi gerilimlerden dolayı Orta
Doğu'nun çoğunda durdu. Ancak büyümenin yakın gelecekte
bölgeye geri dönmesi bekleniyor. IHS Markit'den
SCOTT HAZELTON
aktarıyor
Siyasi sorunlar
devam ediyor
2
018'de yükselen petrol fiyatları, mali ve
cari işlemler dengesini güçlendirdi ve
Orta Doğu'da ekonomik büyümenin
artmasına katkıda bulundu, ancak son
zamanlarda ham petrol üretimi kesintileri bu
kazançları azaltıyor. Yeni ABD yaptırımları,
petrol üretimi ve ihracatı azaldıkça İran
ekonomisini durgunluğa soktu. IHS Global,
İran ham petrolünün (yoğunlaşma dahil)
ihracatının nisan ayında 1,2 milyon varil /
günden yarıya düştüğünü tahmin ediyor. Reel
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 2019'da
% 4,3 oranında düşmesi bekleniyor. Petrol
fiyatlarına bakış açısı bölge için beklentiler
için kritik öneme sahip. Küresel ham piyasa,
çeşitli faktörlere cevaben fazladan açığa doğru
ilerliyor. Suudi Arabistan tek elle gerçekleştirdi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
üretim kesintilerini kabul ederken, ABD
yaptırımları İran ve Venezüella çıkışını
kısıtlıyor. İkincisinin çürüyen altyapısı, iç
politik kargaşa ve elektrik kesintileri üretim
kayıplarını artırıyor.
İnşaatta daralma
İnşaat görünümü Orta Doğu'daki çoğu ülke için
özellikle İran ve Suudi Arabistan'da pek olumlu
değil. Suudi yerleşim bölgesi aşağı yukarı revize
edildi ve 2020'de kalan % 2,2'lik siyasi sorunların
toparlanmasıyla % 0,6 oranında kesin bir daralma
yaşandı. Orta menzil ve uygun fiyatlı konutlara
yapılan odaklanma, fiili harcamalarda düşüşe yol
açacak. Proje faaliyeti artarken, birim başına daha
Orta Doğu'da inşaat pazarı performansı
Construction market performance ccross the Middle East
10%
8%
6%
4%
3%
0%
-2%
-4%
UAE
BAE
2019
2018
2020
2021
Bahrain
Bahreyn
Iran
İran
Israel
İsrail
Jordan
Ürdün
Kuwait
Kuveyt
Oman
Uman
Qatar
Katar
Saudi
Arabia
Suudi
Arabistan
Orta Doğu inşaat pazarı,
küresel enerji piyasalarına
ve bölgesel siyasi kargaşaya
maruz kalma bağımlılığı
nedeniyle değişkenlik
gösteriyor
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...52
Powered by FlippingBook