ICT_Nisan - page 10

10
international
construction Türkiye
nisan 2018
ULUSLARARASI İNŞAAT HABERLERİ
Dünya çapında inşaat iş hacmi, VDMA tarafından sağlanan veriye göre
neredeyse 2011 yılı seviyelerinde
ICT
Ulaştırma
harcamaları
yükseliyor
Veidekke’de
önemli proje
BAE rafinerisi için
Samsung'dan
3 milyar dolar
Ekipman iş hacmi 2017’de
%15 yükseldi
İ
nşaat iş hacmi, Avrupa’da bulunan 3200’den
fazla üye şirketi temsil eden bir kuruluş olan
VDMA tarafından sağlanan veriye göre, dünya
çapında 2017 yılında yaklaşık olarak %15 büyüme
göstererek 116 milyar avro değeriyle neredeyse
2011 yılındaki seviyelere geldi.
Kuzey Amerika, yukarı doğru tırmanışta inşaat
makineleri alanında iki haneli satış sayılarını gördü,
Güney Amerikalı imalatçılar ise yukarı doğru
%26’lık bir satış kaydettiler. Bu satışlar çoğunlukla
Şili, Peru ve Arjantin tarafından sağlandı.
Yakın ve Orta Doğu, geçtiğimiz yılın ikinci
yarısında bir iyileşme görülmesine karşın, sektörün
negatif büyüme kaydettiği tek bölge. Hindistan
piyasası birbiri ardına ikinci yıl %12’lik bir büyüme
kaydetti. Çin piyasası 2017’de patlama yaptı
(+%86) ve bir kez daha en büyük inşaat makineleri
piyasası oldu.
Haberler Avrupa için de olumluydu, geçtiğimiz
yıl Avrupa’da 2016’ya kıyasla %20 daha fazla inşaat
makinesi satıldı. Ekipman satışları Kuzey ve Doğu
Avrupa’da rekor seviyelere çıkarken, Güney ve Orta
Avrupa’daki talep her ne kadar düşük bir yerden
başlamış olsa da, önemli miktarda artış gösterdi.
Almanya, Avrupa’nın büyümesini
yönlendirdi, öyle ki inşaat ekipmanı sektörü
2017 yılını iş hacmi olarak 10,8 milyar avroyla
bitirdi – önceki yıla göre %15’lik bir artışla.
Ekipman satışları bakımından Almanya’da en
büyük artış hafriyat ekipmanındaydı (+%21).
A
vustralya’daki yeni mühendislik ve ticari
inşaat faaliyeti, Deloitte Access Economics
Investment Monitor tarafından Aralık
dönemi için bildirildiğine göre, geçtiğimiz yıl
%12 yükselerek 2016 yılı başından beri en yüksek
seviyesine ulaştı.
Madencilik yatırımı, beş yılda, bütün
kesinleşmiş proje faaliyetinin yaklaşık %60’ından,
%20’sinin altına düştü. Ulaştırma projeleri artık
Avustralya’da madencilik altyapı harcamalarını
geçti. Deloitte firmasının ortağı Stephen Smith,
“İyileşme kısmen madenciliğin yükselme gösterdiği
dönemlerde inşaatı başlatan mühendislik
çalışmasının oluşturduğu tehdidin artık geçmiş
olmasından kaynaklanıyor” diyor.
Smith, “Ama bu durum aynı zamanda,
işletmelerin paralarını bir kez daha kapasiteyi
genişletmek ve mevcut kapasiteyi korumak için
harcama yönündeki daha büyük isteklerini de
yansıtıyor” diye devam ediyor.
Investment Monitor veritabanında
Avusturya’da olup, 15,9 milyon ABD doları ya da
daha fazla değer biçilen 1148 yatırım projesinin
ayrıntıları bulunuyor. Veritabanındaki projelerin
toplam değeri 593 milyon ABD dolarını bulurken,
bu miktar önceki dönemden %0,8’lik bir düşüşü
temsil ediyor.
V
eidekke Industri – Norveç merkezli
Veidekke grup şirketinin bir iştiraki –
BetonmastHæhre Anlegg tarafından
Norveç’te gerçekleştirilecek iki yol projesi için
390.000 ton asfalt sermek üzere seçildi.
Devlet işletmesi Nye Veier tarafından
yürütülecek projeler için hazırlanmış olan söz
konusu iki sözleşme, E6 otoyolunda Kolomoen
ile Arnkvern arasındaki bölüm ve E18 yolunun
Rugtvedt- Dørdal bölümüne asfalt serilmesiyle
ilgili.
E6 Kolomoen-Amkvern projesi 2018’de
başlayacak ve 2020 yılında bitirilecek. Bu süre
zarfında 227.000 ton asfalt kullanılmış olacak.
E18 Rugtvedt- Dørdal proje çalışması
2018 sonbaharı ile 2019 arasında yürütülecek
ve kullanılacak asfalt miktarı 163.000 tona
yaklaşacak.
G
üney Kore merkezli Samsung Engineering
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 3,1 milyar
ABD doları tutarında bir proje için seçildi.
Sözleşme, Hollanda merkezli CB&I Nederland
firmasıyla kurulan ortak girişim şirketiyle alındı.
İşin, Samsung tarafından yürütülecek kısmının
değerinin 2,6 milyar ABD doları olduğu
bildiriliyor.
Ham Esneklik Projesi (CFP – Crude
Flexibility Project) Ruwais Endüstri Kompleksinde
– ki BAE’nin en büyük endüstri kompleksi olduğu
söyleniyor – BAE’nin ulusal petrol şirketi olan
ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company –
Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi) adına yapılacak.
Ortak girişim, günde 177.000 varil yıllık
kapasiteye sahip, yeni Atmosferik Çökelti De-
sülfirizasyon (ARDS – Atmospheric Residue De-
Sulfurisation) tesisinin yapımından sorumlu olacak.
Samsung Engineering, Ruwais kompleksinde
altı proje teslim etmişti, bunlardan ikisi CFP’yle
doğrudan bağlantılı projelerdi. Sonuç olarak, şirket
2022 yılının sonuna kadar bitirilmesi planlanan
projenin yürütülmesi için mevcut tecrübeli
personeli, ekipmanı, tesisleri ve ortaklık şebekesini
kullanabileceğini söyledi.
Montreal’in kenti, alt-kentlerine ve uluslararası
havalimanına bağlayacak yeni hafif-raylı projesi
onaylandı ve çalışmalar Nisan ayında başlayacak.
65 km uzunluğundaki hafif-raylı şebekenin – ki
Reseau ekspres metropolitan (REM) olarak
biliniyor – maliyeti 6,3 milyar ABD doları
olacak; bu miktar başlangıçta hesaplanandan
300 milyon ABD doları fazla olacak. Projenin,
50 yıl içinde Montreal büyükkentinde yapılmış
olacak en büyük ulaştırma projesi olduğu
bildiriliyor. CDPQ Infra altyapı, mühendislik,
satın alma ve inşaat işlerinin Groupe NouvLR
firmasına verildiğini, bu oluşumun SNC Lavalin
Grands Projets, Dragados Canada, Groupe
Aecon Quebec, Pomerleau ve EBC firmalarının
katılımlarıyla kurulduğunu kaydediyor. 2017’de,
Quebec, 1 milyar ABD doları tutarında bir parayı,
Kanada hükümeti gibi, REM için ayırdığını
söyledi. başlangıçtaki test aşaması 2020
yılı sonlarında yürütülecek ve ilk yolcuların
taşınmasına 2021 yılında başlanacak.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...76
Powered by FlippingBook