ICT_Aralık - page 10

10
international
construction Türkiye
aralık 2018
ULUSLARARASI İNŞAAT HABERLERİ
İnşaat sektörü
"Yeşile" dönüyor
D
ünya Yeşil Bina Eğilimleri 2018 raporunun sonuçları,
ankete katılanların yüzde 47'sinin, projelerinin büyük bir
çoğunluğunun yüzde 60'ının 2021 yılına kadar çevre dostu
olmasını beklediğini ortaya koydu. Dodge Data ve Analytics
tarafından yayınlanan rapor, yeşil inşaat projeleri için uluslararası
pazarın son on yılda önemli ölçüde büyüdüğünü gösteriyor.
Rapor için araştırılan 80'den fazla ülkede 2000'den fazla inşaat
sektörü profesyonelinin sağladığı bilgiye göre, yeşil bina faaliyeti
talebi bazı bölgelerde ikiye katlanıyor. Yeşil inşaatın en büyük
nedenleri arasında müşteri talepleri, çevresel düzenlemeler, daha
sağlıklı binalar ve pazar talepleri yer alıyor.
İlk maliyetleri daha yüksek bir engel olarak nitelendiren
katılımcılar, 2012 yılında % 76'dan 2018'de % 49'a düştü.
Ankete katılanların yaklaşık üçte biri tarafından üç ek engel
seçilmiştir: siyasi destek veya teşvik eksikliği, ödün verilebilirlik ve
kamu bilincinin eksikliği. Bu engellerin her birinin ne kadar önemli
olduğu ülkeye göre büyük ölçüde değişiyor.
İnşaat sektöründeki en yüksek yüzdesine sahip olan ve şu anda
yeşil projelerin çoğunu yapan ülkeler Avustralya (% 46), Çin (Hong
Kong) (% 42) ve İrlanda'yı (% 40) olarak biliniyor. Geleceğe bakacak
olursak, 2021 yılına kadar projelerinin büyük çoğunluğunu yapmayı
umdukları en yüksek yüzdeye sahip ülkeler arasında BAE (% 66),
Avustralya (% 64), Norveç (% 64) ve İspanya (% 61) bulunuyor.
Bu alanda kayda değer yüksek büyüme oranlarına sahip diğer
ülkeler arasında Meksika, Hindistan ve Kolombiya yer alıyor.
Dodge Data & Analytics ile endüstri analizleri araştırma direktörü
Donna Laquidara-Carr, “Yeşil binalara duyulan coşku, ölçülmekte
olan tüm büyük pazarlarda net ve 2012'den beri istikrarlı kalan iş
faydaları tarafından yönlendiriliyor” dedi.
Komatsu,
kazıcı yükleyici
pazarına dönüyor
İngiltere için
‘güçlü’ büyüme
Metso için Çin
mahkemesi
kuralları
Fransa’da paletli
ekskavatör
satışı
K
omatsu Europe, kazıcı
yükleyici pazarına yeniden
giriyor. Birkaç yıl sonra Batı
Avrupa’da mini ekskavatörlerin
ortadan kalkacağını ifade ediliyor.
Komatsu Italia Manufacturing'in
Genel Müdürü Enrico Prandini, iki
yıl süren çalışmaların ardından yeni
makinenin piyasaya sürülmesinin
şirketin esnek ve piyasadaki
gelişmelere yanıt verebileceğinin bir
işareti olduğunu söyledi.
WB93R-8 kazıcı yükleyici,
AB Aşama IV emisyon
yönetmeliklerine uygun yeni
serideki ilk model. WB93R-8,
Komatsu’nun bir yanal egzoz
borusu ve kompakt motor
kaputu kombinasyonu ile yüksek
standartlarda spesifikasyonları ve
operatör görünürlüğünü iddia
ediyor. Önceki Komatsu kazıcı
yükleyicilerinin özellikleri etrafında
inşa edilen yeni WB93R-8, 8,130
kg'lık bir çalışma ağırlığına ve
75kW'da daha fazla güce ve daha
düşük yakıt tüketimine sahip
geliştirilmiş bir AB Aşama IV
Komatsu SAA4D99E-1 motorunu
üzerinde bulunduruyor.
I
HS Markit / CIPS İngiltere
İnşaat PMI (Satınalma
Yöneticileri Endeksi) tarafından
İngiltere'nin inşaat üretiminin
“sağlam bir şekilde büyümesi”
rapor edildi ve bu büyümenin,
anketin izlediği faaliyetin üç alt
kategorisinde geniş tabanlı bir artışla
desteklendiği söyleniyordu.
Kasım ayı verileri Ekim
ayından bu yana toplanan yeni
işlerin büyümesini ve artan
“talebin sağlam ve hızlandırılmış
bir şekilde genişlemesinin”
desteklendiği söylenen müşteri
talebini gösterdi. Ankette, iş yaratma
oranı Aralık 2015'ten bu yana en
hızlı gerçekleşti. Bununla birlikte,
aynı zamanda, iş güvencesinin
nispeten bastırıldığını ve ankete
katılanların Brexit (İngiltere'nin
AB'den ayrılma kararı) hakkındaki
kaygılarının gelecek yıl için büyüme
tahminlerine dayandığını belirtti.
Ç
in’de bir mahkeme, Fin
şirketinin fikri mülkiyet
haklarına yönelik bir ihlal
hakkında Metso lehine karar verdi.
Shanghai Pudong Yeni Bölge
Halk Mahkemesi Metso’nun
ekipman ve parçalarının taklitlerini
üretmek ve pazarlamak için
Shenyang Sanland Madencilik
Ekipmanı İmalatı ve Shenyang
Sanland Kırıcı ve Taşlama
Ekipmanı İmalatı’na karşı
Metso’nun iddialarını destekledi.
Mahkemenin kararına
itiraz etmelerine rağmen, iki
Çinli kuruluşun bu faaliyetleri
durdurması emredildi. Metso,
iktidar ve mahkemenin fikri
mülkiyet haklarını uygulamadaki
duruşundan memnun olduğunu
söyledi.
Yeni bir rapor, yeşil bina faaliyetlerine yönelik
talebin artacağını gösteriyor
F
ransa’da mini paletli ekskavatör
pazarında 2018 yılının ilk
dokuz ayında iki farklı eğilim
belirlendi.
Fransız, inşaat, altyapı, çelik ve
elleçleme ekipmanları endüstrileri
ekipman üreticileri Fransız CISMA'ya
göre, Fransa'nın inşaat ekipmanları
sektörünün en büyük segmenti olan
Fransız mini paletli ekskavatör pazarı,
bu dönemde yüzde 2 oranında azaldı.
Bununla birlikte, bu pazarda,
toplam mini paletli ekskavatör
pazarının yüzde 60'ını temsil eden
bir ila üç tonluk (0,9 ila 2,7 ton)
segment, yüzde 6 oranında azalırken,
üç ila sekiz tonluk (2.7) - 7,3 ton)
segmenti yüzde 5 arttı. İki alt
segmentin küçüğündeki düşüş,
kiralama şirketlerine yapılan satışların
azalmasına bağlandı.
İki takipçiden daha büyük olanı
ile, kiralama şirketlerine yapılan
satışların bir önceki yılın aynı
dönemine göre sabit kaldığı, diğer
müşterilere yapılan satışların ise
yüzde 6 oranında arttığı belirtildi.
Üreticiler, 2017 yılına kıyasla 2018
yılında yüzde 2'lik bir artış beklemesi
beklenen güçlü bir dördüncü çeyrek
öngörüyor.
ICT
DÜNYA YEŞİL BİNA EĞİLİMLERİNDEN ALINAN 2018 RAPORU
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...60
Powered by FlippingBook