ICT_Haziran_BASKI - page 1

Konu Başlığı
YIL: 11 SAYI: 99
Haziran 2019
ISSN 1307 - 9018
I CT DERG İ S İ TÜRK İ YE MÜTEAHH İ TLER B İ RL İ Ğ İ 'NİN ORTAK YAY INI D I R
Ekonomik görünüm
Bölge dosyası
Röportaj
Economic outlook
Regional report
Interview
Doka, construction sites with BIM
Doka, BIM ile şantiyelerde
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...52
Powered by FlippingBook