CPT_Kasım_Aralık - page 8

Ahmet Atunkum
Ağır Yük Kaldırma ve
Taşımacılar Derneği
Başkanı
President of
Heavy Cargo Lifting and
Transporters Association
(AKT)
YORUM - COMMENT
Sayın Sektör Temsilcileri,
On bir seneden beri VİNÇDER ismi ile Ağır Kaldırma ve Taşıma sektörünün temsilciliğini yapan
Derneğimize, daha geniş kitlelere ulaşmak ve kendimizi daha iyi ifade edebilmek adına, vizyon ve misyon değişikliği
ile beraber yeni bir isimle yoluna devam etme kararı almıştır. Derneğimizin yeni ismi Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar
Derneği (AKT) olmuştur. Derneğimizin Tüzüğü ve Logosu değişmiştir.
Derneğimiz, yeni isim ve logosunun belirlenmesi ve onayı ile hızla web sitesi, sosyal medya, kurumsal kimlik
çalışmalarına start vermiştir.
Bunlara ek olarak duyurusunu geçmek istediğimiz diğer gelişmeler ise, Bursa Vinç İşletmecileri Derneği ve Ankara
Vinç İşletmecileri Derneği’nin Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği (AKT) çatısı altında buluşmasına karar verilmiş,
gerekli işlemlere başlanmış olmasıdır. Ülkemizin tüm sektör temsilcilerinin tek bir çatı altında toplanabilmesi için, diğer
paydaş dernekler ile de görüşmelere devam edilmektedir.
Ayrıca tüzüğümüze eklenmiş bir madde ile (üyelik sınıflandırmaları yapılarak) temsil alanımız artık; Ağır Yük Kaldırma
ve Taşımacılığı yapan firmalar, bu makinelerin tedarikçileri ve sektörün yan sanayi üreticilerinden de oluşacak şekilde
genişletilmiştir.
Tüm bu değişiklik ve gelişmelerin sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, sektörümüzü hak ettiği
yere hep birlikte getirmeyi canı gönülden dileriz.
n
Dear Sector Representatives,
Our association, which has been the representative of Heavy Lifting and Transport sector with the name
of VİNÇDER for eleven years, has decided to continue with a new name with the change of vision and mission in order
to reach a wider audience and to express ourselves better. The new name of our association has been the Heavy Cargo
Lifting and Transporters Association (AKT). The Statute and Logo of our Association have changed.
With the determination and approval of our new name and logo, our association has rapidly started on website, social
media and corporate identity.
In addition, the other developments that we want to announce are decided to meet Bursa Crane Operators
Association and Ankara Crane Operators Association under the roof of Heavy Cargo Lifting and Transporters Association
(AKT). In order for all the sector representatives of our country to be gathered under a single roof, negotiations are also
going on with other associations.
In addition, our representation area with an item added to our statute (with membership classifications) is now; The
companies engaged in Heavy Lifting and Transportation have been expanded to include suppliers of these machines and
the industry suppliers.
We hope that all these changes and developments will be beneficial to our sector and our country and wish to bring
our sector to the place where we deserve.
n
Yorum – Comment
Ahmet Altınkum / VİNÇDER BAŞKANI
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...68
Powered by FlippingBook