CPT_Tem_Agust - page 68

68
Cranes &
Project Transport
Temmuz - Ağustos
2017
kuzeydoğusunda yer alan Vaad El Şamal
kombine çevrim enerji santraline yönelik
taşıma işleri için görevlendirildik. Tesis,
parçaların ulaşacağı Jubail limanına 1.100
km’den daha uzak. ALE, ağırlığı 350
tona kadar çıkan bu büyük ünitelerin 10
tanesinin taşımasını gerçekleştirdi ve ayrıca
ilgili daha küçük parçalar ile malzemeleri
de 300’den fazla kamyon yükü ile sahaya
ulaştırdı.”
Yine Suudi Arabistan’da, Gulf
Haulage Heavy Lift Company (GHHL)
adlı ağır yük kaldırma ve taşıma şirketi
de bir rüzgâr türbini inşa etti. Ülkenin
kuzeydoğusundaki Turaif’te yer alan türbin,
devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco’ya
ait dökme yük tesisi için enerji üretecek.
Aramco, 2030 itibarıyla 9,5 gigavat
yenilenebilir enerji üretim kapasitesine
sahip olmayı amaçlıyor.
GHHL, toplamda üç kanat, jeneratör
ünitesi ve kule parçalarından oluşan
türbin parçalarını Jubail limanından alıp
1.250 km mesafedeki Turaif ’e götürdü.
Bu taşıma işlemi altı günden kısa sürede
tamamlandı. Toplam ağırlığı 410 ton
olarak hesaplanan rüzgâr türbini, 750
ton kapasiteli paletli vinç Liebherr
LR 1750 kullanılarak kuruldu. Kule
parçalarının montajı sonrasında, 83
tonluk jeneratör ünitesinin 84 metre
yüksekliğe yerleştirilmesi gerekiyordu.
Kanatların montajı da dahil olmak üzere,
tüm türbinin kurulması iki gün sürdü.
Liebherr’e göre, bölgedeki yüksek rüzgâr
hızı da planlama sürecini güçleştiren
etmenlerdendi ve parçaların kaldırılması
için kısa zaman aralıklarında çalışmak
gerekti.
Çok uzaklarda, Avustralya’da da
rüzgâr enerjisi sektörü gayet güçlü.
Bu tespit, ağır yük kaldırma ve taşıma
şirketi Mammoet’e ait. Şirket, son olarak
Victoria eyaletinin güneybatısında yer alan
Ararat Rüzgâr Çiftliği’nde 75 türbinin
montajını tamamladı. Tamamlandığında,
Ararat Rüzgâr Çiftliği’nin Avustralya’daki
üçüncü en büyük tesis olacağı ve proje
için Victoria’ya neredeyse yarım milyar
$ doğrudan yabancı yatırım geldiği
belirtilmekte. Mammoet, tesisteki 75
türbinden 65’inin devrede alındığı ve
Victoria yenilenebilir enerji tedarik ağına
katkıda bulunmaya başladığı bilgisini
veriyor. Proje sayesinde, Avustralya’nın
yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli
de ortaya koyulmuş durumda. Ararat
Rüzgâr Çiftliği, Avustralya’nın
yenilenebilir enerji geleceğinde kilit önem
taşıyan, dünya çapında bir proje olarak
gösterilmekte.
Vinç üreticisi Terex Cranes de enerji
sektörüne yönelik satışlarında rüzgâr
enerjisinin itici güç haline geldiğini
söyleyerek mevcut eğilimi doğruluyor. Bu
kapsamda, şirketin paletli vinçlerine ve
büyük yol-arazi tipi mobil vinçlerine (ana
kaldırma işlemlerinde kullanılan 700 ton
ve üstü kapasite değerleri) talep geldiğini
öğreniyoruz. Ana vinçlere destek veren ya
da sonrasında türbinlerin bakım işlerinde
görev alan daha küçük modeller (130-200
ton) de bu talepten payını alıyor.
Kumanda sistemleri
Terex, enerji sektöründeki müşterilerin
kendi ürünlerine yönelmesinin nedenlerini
sayarken, vinçlerinde sunduğu kumanda
teknolojilerinden de söz ediyor. Firma
yetkilisi Erwann Maillot şöyle açıklıyor:
“Vinçlerimiz, son derece benzersiz, pahalı
ve tüm projenin gidişatını belirleyecek,
yeri doldurulamaz yüklerin kaldırılmasında
kullanılıyor. Bu nedenle, hassas ve sorunsuz
bir şekilde çalışmaları, ama aynı zamanda
istenen sürede işi tamamlayabilmeleri
zorunlu. Terex modelleri, bu kaldırma
işlemlerini milimetre hassasiyetinde
gerçekleştirecek şekilde tasarlanıyor. Aynı
zamanda, rafineriler için otomatik motor
durdurma, hava emişi durdurma ve elektrik
acil durum durdurma özelliklerine sahip
donanım paketleri sunuyoruz. Ek olarak,
olağan dışı hava koşullarında çalışan vinçler
için tercihe bağlı sıcak iklim ve soğuk iklim
paketlerimiz var.”
Terex, bu yüksek kumanda
hassasiyetinin elde edilebilmesini, yapısal
tasarım mühendisliğine, vinç kinematiğine
ve yazılım programlama çalışmalarına
bağlıyor. Bu bağlamda, IC-1 ve IC-1 Plus
kumanda sistemlerinin, kaldırma işlemi
ve vinç hakkında gerçek zamanlı ve doğru
bilgileri operatöre ileterek önemli bir görev
üstlendiği ifade ediliyor.
ABD’li harita ve konumlandırma
sistemleri üreticisi Trimble bünyesindeki
“Yük Kaldırma Çözümleri Birimi”,
dünya enerji sektöründe çok etkin
bir faaliyet yürüttüğünü, petrol ve
doğalgaz endüstrisinde, ayrıca enerji ve
şebeke alanında pek çok büyük hizmet
tedarikçisiyle çalıştığını belirtiyor.
Örnek olarak, Trimble ile Terex
Utilities arasında yürütülen yakın çalışma
sonucunda, havadan geçen elektrik
ilerim hatlarına yönelik uygulamalarda
iş güvenliğini yukarı çekmek üzere,
Terex’in yalıtımlı havada çalışma aygıtları
için bir yük alarm sistemi geliştirildi.
Trimble, bu çözüm için, yapılan işin
ENERJİ SEKTÖRÜ
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76
Powered by FlippingBook