CPT_Kasım_Aralık - page 68

68
Cranes &
Project Transport
Kasım - Aralık
2017
SAHA RAPORU
V
inç montajı, her gün yapılan sıradan
bir iş. Ancak, günümüzde vinçlerin
giderek büyümesi, bu makinelerin
montajında da giderek daha büyük vinçlerin
kullanılmasını zorunlu kılıyor. Merkezi Trier
kentinde bulunan vinç kiralama şirketi Steil,
Mannheim Limanı’ndaki projede Kranwerke
Mannheim adına çalıştı. Vinçlerin kurulumu
öncesinde, ana çelik kirişlerden birinin Speyer
Limanı’nda gemiye yüklenerek Mannheim’e
götürülmesi gerekiyordu.
Steil, iki işin de üstesinden gelebilecek
bir vinç kullanmak istediği için, artık Demag
CC 3800-1 adıyla bilinenTerex Superlift
3800 modelini tercih etti. Steil, filosunda yedi
adet bulunan bu makine için “vazgeçilmez”
ifadesini kullanıyor. Firmanı proje müdürü
Sebastian Sehl’in açıklaması şöyle: “Bu konuda
hiçbir kuşku yok. Bu vinç olmasaydı, bu tip
işleri, ihtiyaç duyulan çalışma esnekliği ile
halledemezdik.”
Steil, 78 metre uzunluğunda ve 105
ton ağırlığındaki ana kirişi, üretici firma
Tobies için Speyer Limanı’nda bir mavnaya
bindirdi. Yükün kamyondan kaldırılıp
mavnaya yerleştirilmesi işlemini gelgitin
alçak seviyesinde yapmaları gerekirse, ihtiyaç
duyulan kaldırma yarıçapı da üç metreye
kadar uzayacaktı. Tekerlekli mobil vinçlerin
aksine, paletli bir vinçle bu ihtiyaca yanıt
verebileceklerdi. Sehl devam ediyor: “Bu
nedenle, 65 ila 125 tonluk değişken konumlu
Superlift denge ağırlığı kullanmayı planladık.
Vinç, bu sayede 28 ile 30 metre arası kaldırma
yarıçapında esnek bir şekilde çalışabilecekti ve
gelgitin alçak noktasında bile kolayca işlem
yapabilecektik.”
Yükünü alan mavna, Mannheim’a
doğru dümen kırdı. Limana varıldığında, iki
konteynır vincinin kurulması için, aralarında
ana kirişin de bulunduğu çeşitli parçaların
kaldırılıp monte edilmesi gerekiyordu. İlk
olarak, birinci liman vincine ait mafsallı
ayaklar, 130 ve 200 ton kapasiteli destek
vinçleri tarafından yerleştirildi. Aynı zamanda,
Superlift 3800 ise tamamen kurulu haldeki
241 tonluk ana kirişi kaldırdı.
Bu kaldırma işlemi için vince 54 m
uzunluğunda ana bom, 50 ton merkez ağırlık,
165 ton üst yapı denge ağırlığı ve 54 ton da
Superlift denge ağırlığı takıldı. Kiriş, 30 m
yüksekliğe kaldırıldı ve vinç, yükle birlikte
15 m kadar ilerledi. Ardından, 16 ile 18 m
arasında değişen kaldırma yarıçapı ile, yükün
yüksekliği 32 m’ye çıkartıldı ve döndürülerek
liman vincinin ayaklarına paralel hale getirildi.
Sonrasında, liman vinçlerinin mafsallı
ayakları, raylar üzerinde hareket edecek
arabalar ile kirişe cıvatalandı ve iki destek
vinci, arabalara takılmak üzere sabit ayakları
da kaldırarak konumlandırdı. Tekrar Sebastian
Sehl’e dönüyoruz: “Tüm bu çalışma boyunca,
ağır vinç kirişinin gerekli konumda tutulması,
kirişin ileri geri sallanmaması gerekiyordu.
Rüzgâr, elbette bu işi daha da güçleştiriyordu.
Yine de hiçbir anda güvenlik açısından kritik
bir noktaya ulaşılmadı.”
Daha sonra, 15 tonluk araba, iki adet 200
ton kapasiteli tekerlekli mobil vinç tarafından
kaldırılarak rayların üzerine yerleştirildi.
n
Alman vinç kiralama şirketi
Steil, Mannheim Limanı’nda
iki adet liman vincini kurmak
için 650 ton kapasiteli bir
kafes bomlu paletli vinç
kullanmayı tercih etti.
ALEX DAHM
bildiriyor
Liman vinçleri Steil ile
ayağa kalktı
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76
Powered by FlippingBook