CPT_Eylül_Ekim - page 68

68
Cranes &
Project Transport
Eylül - Ekim
2017
ÇEVRE KORUMA
Plus yük halat tamburları da çalışma
verimliliğini artırarak enerji tüketiminin
düşmesini sağlıyor.
Firma, 2015 yılında, “yeni projeler
için sürdürülebilir yönetim prosedürü”
adı verilen ilkeyi benimsedi. Bu
yaklaşımın temel amacı, yeni kule
vinçlerin tasarımında, fiyat veya kaliteden
ödün verilmeden, çevresel kıstasların da
dikkate alınması. Bu yılın Şubat ayında
sektöre tanıtılan bomu hareketli LCL700
modelinde de bu doğrultuda hareket
edildi. Linden Comansa, bu sayede,
gerek üretim sürecinde, gerekse vincin
tüm işletme ömrü boyunca hammadde
israfını azaltmayı, daha az (ya da sıfır)
çevresel etki yaratan parça ve malzemeler
kullanmayı başardıkları görüşünde.
Tercihe bağlı olarak sunulan ses geçirmez
muhafaza da halat tamburlarında gürültü
emisyonun azaltılmasını sağlıyor.
Üretim tesisleri ve ofisler
Vinç üretim tesislerinde de olumsuz
çevresel etkileri azaltmak adına izlenen
çok çeşitli yollar var. Linden Comansa,
ISO 50001 sertifikasını alma hedefiyle
yola çıkarak kendi bünyesinde bir enerji
verimliliği grubu oluşturdu. Grup,
enerji ve diğer kaynakların tüketimini
azaltmak için üretim tesislerinde yeni
unsurların kademe kademe devreye
sokulmasını sağlayacak farklı projeler
üzerinde çalışıyor. Firma, bu çalışmalar
sayesinde 2016 yılında enerji tüketimini
2015’e göre %14 azalttığını, üstelik
bunu yaparken tesis çalışma süresinin
de %22 arttığını açıkladı. Bu başarının
elde edilmesini sağlayan adımlarsa şu
şekilde sıralanıyor: Fabrikanın büyük
bir bölümünde aydınlatma sisteminin
LED ışıklara dönüştürülmesi; tüm
tesiste yeni bir aydınlatma politikasının
devreye sokulması; kısa molalarda
bile boya tünelindeki türbinlerin
kapatılması. Linden Comansa, 2017’de
de fabrika çatısına güneş panellerinin
yerleştirilmesine ve tesislerde açığa çıkan
atık ısının yeniden kazanımına dönük
uygulamalara başladı.
ABD’li vinç üreticisi Link-
Belt, çevre bilincini uzun zamandır
faaliyetlerinin merkezine aldığı, karar
alma stratejisini iş güvenliği, kalite,
maliyet, teslimat ve çevre ayaklarının
üzerine oturttuğu iddiasında. Firmanın
Kentucky eyaletinde Lexington’daki
merkezini çevreleyen Bluegrass bölgesinin
korunmasına ek olarak, kurumsal
sorumluluk bilincinin artmasıyla işletme
ve maliyet avantajlarının da elde edildiği
düşünülmekte. Link Belt’in, genel işletme
yönetim sisteminin bir parçası olarak
uyguladığı, ISO 14001 sertifikalı çevre
yönetimi sistemi, bu kararlılığın resmiyete
dökülmesi anlamını taşıyor ve stratejik bir
çerçeve temin ediyor.
Link-Belt, bu yaklaşımın bir
parçası olarak, yıllık sürdürülebilirlik
hedefleri doğrultusunda kaydedilen
ilerlemeyi ölçtü. Baz alınan 2013 yılıyla
karşılaştırıldığında, 2016’da yılık su
tüketiminin %52 (28,9 milyon litre) ve
ofiste kâğıt tüketiminin %29 (772.500
yaprak) azaltıldığı, hurdaya giden, çöpe
atılan ya da geri dönüşüme sokulan yıllık
malzeme alımının ise %39 (965.000 kg)
aşağı çekildiği görülmekte. Bu sonuçların
elde edilmesini sağlayan ana nedeninin
ise, düşük tüketim, yeniden kullanım
ve geri kazanım konularına çalışanların
odaklanmasını sağlamak için firma
genelinde yürütülen Yeniden Düşün adlı
kampanya olduğu belirtilmekte.
Link-Belt, ürün ve malzemelerin
yeniden kullanımına da teşvik etme
arayışında. Örnek olarak, Cummins,
AxleTech ve Titan Wheel gibi
tedarikçilerden satın alınan malzemeler,
yeniden kullanılabilir paletlerde teslim
ediliyor. Bunun yanı sıra, peyzaj
çalışmalarında ahşap yerine plastik
malzeme tercih ediliyor ve mobilya,
lamba armatürü, kafeterya cihazları gibi
malzemeler, korunmasız aileler için konut
inşa edip yenileyerek yoksullukla mücadele
etmeye çalışan küresel yardım derneği
Habitat for Humanity’ye bağışlanıyor.
Link-Belt, 2014 yılından beri 5,45
milyon kg malzemenin atık olmaktan
çıkartılıp geri dönüşüme sokulduğu
bilgisini paylaşıyor. Firmanın çevre ve
güvenlik yönetim sistemleri yöneticisi
Ken Johnson açıklıyor: “Çevreye zararlı
atıkları en aza indirdik ve 2016’da
damıtma yoluyla yaklaşık 110.000 litre
geri kazanılmış çözücü elde ettik. Bunun
yanında, mukavva, metal, akü, kâğıt ve
ahşap gibi yan ürünlerin geri kazanımına
yönelik sistemlerimiz var. 2013’te %89
olan geri kazanım oranımızı, geçen yıl
%98’e çıkartmayı başardık.” Link-Belt,
sıfır atıkla çalışan ilk Kuzey Amerikalı vinç
üreticisi olma vizyonuyla hareket ettiğini
belirtiyor.
Karbon ayak izi ve enerji
tüketimi
Link-Belt, karbon ayak izinin küçültülmesi
yönünde de olumlu sonuçlar elde edildiğini
belirtiyor. Firma, 2016’da karbon ayak
izini 2013’e göre %24 (4.290 ton)
küçültmeyi başardı. Link-Belt’in bu
doğrultudaki başlangıç stratejisi, enerji
verimliliğine dayanıyordu ve tüketimin
takip edilmesi, ekipmanların çalıştırılması
için bilgisayarlı enerji yönetim sisteminin
geliştirilmesiyle işe başlandı. Firmanın
tesis ve bakım müdürü James Bowman’den
bilgi alıyoruz: “Üretim tesisimizin ısıtma,
havalandırma ve klima sistemi ile basınçlı
hava ekipmanlarının 7 gün 24 saat
boyunca sürekli çalışması gerekmiyor. Bu
ekipmanları otomasyona tabi tutarak, tıpkı
personel gibi, işletmede iş başladığında
çalışmalarını sağlıyoruz.”
Düşük güç tüketimine sahip otomatik
aydınlatma lambalarının takılması,
havalandırmada yüksek basınç, düşük
devirde çalışan fanların kullanılması ve
büyük hava kompresörlerinden çıkan
egzoz havasından tesis ısıtmasında
yararlanılmasıyla da enerji tüketimi
düşürülmüş durumda. Kişiye özel
ofis alanlarında, ısı geri kazanım tipi
iklimlendirme sistemleri tercih ediliyor.
Açık ofis alanlarında ise çift kademeli,
değişken devirli, modülasyonlu ısı
pompalarına yer veriliyor. Boya hattında
yapılan iyileştirmelerin de doğalgaz
ihtiyacını düşürdüğü ifade ediliyor.
Link-Belt, 2016’da hazırlanan 2.550
metrekarelik geçirgen zeminli otoparkın da
önemli bir iyileştirme olduğu görüşünde.
Bu sayede, yaklaşık 730 metreküp su
depolanıyor ve yağmur suyunun akıp
gitmesi önemli ölçüde engelleniyor.
Tesisin güneybatı köşesinde ise yeni bir
su toplama alanı oluşturuluyor ve yağmur
suyu yönetimini iyileştirecek başka
Link-Belt’in çevre ve güvenlik yönetim
sistemleri yöneticisi Ken Johnson, firmanın
Lexington, Kentucky’deki 100 dönümlük
tesisine inşa edilen, geçirgen zeminli
otoparkın önünde duruyor
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76
Powered by FlippingBook