CPT_Mart_Nisan - page 6

EREN CERCIZ
Türkiye Editörü
Area Editor
YORUM - COMMENT
Vinç sektörünün en hareketli olacağı döneme girdik. Hava koşullarından dolayı yavaşlayan ya da ara
verilen projeler, tekrar yoğun çalışma dönemine girince, vinçlere olan talepler de artıyor. Şu sıralar özellikle
1915 Çanakkale Köprüsü Projesi, sektör için büyük bir potansiyel taşıyor. 2018 yılında çalışmaların daha
da yoğunlaşacağı projede, sadece vinç değil, ağır nakliye firmaları için de hareket sağlayacak. Tabii devam
eden Kuzey Anadolu Çevre Yolu ve 3. Havalimanı inşaatları, şu sıralar sektörü en çok besleyen projeler arasında.
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde VİNÇDER’in Yönetim Kurulu ve Başkanlık seçimleri yapıldı. Yeni Yönetim Kurulu
Başkanı olarak da Ahmet Altunkum seçildi. Dergide konu ile ilgili kapsamlı bir haber okuyacaksınız ancak dikkat çekmek
istediğim bir nokta var. Altunkum, vinç ve ağır nakliye sektörlerinin fazlasıyla ortak paydada buluştuğunu sık sık dile getirdi
ve birlik mesajı verdi. İlerleyen dönemde VİNÇDER ve AND arasında bir birleşme olması muhtemel gözüküyor.
Kiralama, sadece vinç sektöründe değil, bütün iş makineleri alanında gelişime oldukça açık konumda. Her geçen gün
daha çok firma bu alanda yatırım yapamaya ve strateji oluşturmaya çalışıyor. Ancak bilgi, atılacak olan adımların doğrulunu
belirleyen en temel unsur. Gazetecilik eğitiminin ilk gününde “Bilgi olmadan fikir olmaz” cümlesini öğretmişlerdi. Dolayısıyla
kiralama alanında yatırım yapmak için sektörün daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğu görüşünden yola çıkarak Apa Yayıncılık
ve KHL Group ile birlikte ortak bir etkinlik düzenledik. Hem küresel ölçekte hem de Türkiye’de kiralama alanında başarı
elde etmiş tecrübeli konuşmacılar, katılımcılara oldukça değerli bilgiler paylaşmış oldu. Katılımcılara tarafından doldurulan
memnuniyet anketleri de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi.
Şimdi de sıra, KOMATEK Fuarları’nın organizatörü SADA Uzmanlık Fuarları A.Ş ile birlikte düzenlediğimiz, vinç,
istifleme, platform ve ağır nakliyat sektörlerini bir araya getiren VİPP Fuarı’na geldi. Sektörün bütün oyuncuları bu fuarda
olacak ve sektörün nabzı 2-5 Mayıs tarihlerinde, Tuzla Marina’da atacak. Bir sonraki sayımızda, Fuar ile ilgili kapsamlı bir
haberi zaten sizler için hazırlamış olacağız. Umuyoruz başarılı ve katılan herkesin yararına olacak bir etkinliği daha geride
bırakırız.
n
It is the period, in which the crane sector will be the most active. Demand for cranes is increasing as
the projects, which were slowed or interrupted due to weather conditions, enter an intensive working
period. Especially the 1915 Dardanelles Bridge Project has a great potential for the sector nowadays.
The project, which will be more intensive in 2018, will also provide activity for not only the crane
companies but also the heavy transportation companies. Of course, ongoing Northern Marmara Motorway and 3rd
Airport constructions are among the projects that are supporting the sector at most.
As you know, the Board of Directors and Presidential elections of the VİNÇDER were held recently. Ahmet
Altunkum was elected as the new Chairman of the Board of Directors. You will read a comprehensive news report about
the subject in the magazine, however, there is one point that I would like to draw attention to. Altunkum frequently
expressed that the crane and the heavy transport sectors, have common interests and gave a message of unity. It seems
likely that there will be a merger between VINÇDER and AND in the following period.
Rental has a very open position, not only in the crane sector, but also in all construction equipment area. Every day
more and more companies are trying to invest in this field and form a strategy. But knowledge is the most fundamental
element that determines the steps to be taken. On the first day of journalism education they taught "There can be no idea
without knowledge". Therefore, we organized a joint event together with Apa Publishing and KHL Group on the grounds
that the industry needs more information to invest in the rental sector. Experienced speakers have achieved success
in rental sector in both global scale and in Turkey shared valuable information with the participants. The satisfaction
surveys filled out by participants showed how we did the right thing.
Now it is time for the VIPP Fair that we are organizing together with SADA Uzmanlık Fuarları A.Ş., organizer of
KOMATEK Fairs, which brings together the crane, stacking, platform and heavy transportation sectors. All players of the
sector will be in this fair and the industry will be focused on Tuzla Marina on May 2-5. In our next issue, we will have
already prepared a comprehensive news about the fair. We hope that we will create an event that will be successful and
beneficial for everyone involved.
n
Yorum – Comment
Eren Cerciz / APA
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...84
Powered by FlippingBook