CPT_Ocak_Şubat - page 6

EREN CERCIZ
Türkiye Editörü
Area Editor
YORUM - COMMENT
Geçtiğimiz günlerde, tam da ofisten çıkmaya hazırlanırken bir gümbürtü koptu. Cama yaklaşıp
ne olduğunu anlamaya çalışırken, araç üstü vincin yükten kurtulan zincirlerinin yolun üzerinde
havada sallandığını gördüm. Tam da iş çıkış saatinde trafiğin çok yoğun olduğu cadde
üzerinde yaşandı bu olay. Sonradan öğrendiğime göre araç üstü vinç, kamyon kasasından
inşaat demirini kaldırmaya çalışırken zincirleri kopmuş ve demirler, şans eseri tekrar kamyon kasasına
düşmüş. Kamyonun hemen yanında birkaç kişi daha vardı ancak neyse ki kimseye bir şey olmamış.
Yine çok yakın bir tarihte, tersanenin kendi bünyesinde olan portal vinçle ilgili bir olaya daha şahit oldum.
Tersanede imalatı tamamlanan ve suya indirilmek üzere olan gemi, portal vinçlerine bağlı olan halatlardan
kurtuldu. Halatlardan biri koptu ve bütün halatlar teker teker kopmaya devam etti. Gemi suya doğru hareket
etti. Bu kaza da ucuz atlatıldı çünkü geminin önünde herhangi bir engel yoktu. Ancak dümeninde kaptan da
bulunmadığı için denizde serbest kalan gemiyi geri getirmek epey bir zaman da aldı.
Kısa bir zamanda karşılaştığım bu iki olay da, sektörün temel bir sorunu; güvenlik. İlk olaydaki araç üstü
vinç, kapasitesinin üzerinde bir yükü kaldırmaya çalıştığı için zincirini koparmış olabilir. Çünkü şantiyeye
gelen demirlerin tonajları tam olarak bilinmiyor ve araçta ağırlık ölçüm sistemi yoksa, sonuç kaçınılmaz. Belki
de yük, vinç için yeterliydi ancak zincirlerin değişme süresi çoktan geçmiş de olabilir. Sonuçta her iki durum
da güvenlik ile ilgili ve maalesef ki sektör bu yönden halen daha çok geride. Büyük firmalar, üstlendikleri
projelerin özellikle de ekonomik değerlerinden dolayı bütün güvenlik önlemlerini almış olsalar da sokak
aralarında devam eden çalışmalarda ciddi ihlaller var. Güvenlik konusunu sürekli gündemde tutmak, bu tarz
vakaların yaşanmaması için yapılması gereken yöntemlerden sadece biri.
Umuyoruz ki 2018 yılı daha az kazanın yaşanacağı bir yıl olur.
n
In recent days, a rumble heard when we were getting ready to go out from the office. As I
approached to window and tried to understand what was going on, I saw that the chains of an
on-board crane, which broke loose from the load were swinging in the air, just over the road. This
is exactly what happened on the street where there was a lot of traffic density at rush hour. Later,
I figured out that the chains of an on-board crane have broken while it was trying to lift rebars from the truck
haulage and luckily the rebars fell down in the truck haulage again. There were a few other people right next to the
truck, but luckily nothing happened to anyone.
Again, very recently, I have witnessed one more incident about a portal crane in a shipyard. The ship, which
had been manufactured in the shipyard and was about to be launched, was freed from the ropes attached to the
portal crane. At first, one of the ropes has broken and all the ropes has continued to break one by one. The ship
moved toward the water. This accident was also a near-miss because there were no object in front of the ship.
However, since the captain was not on-board, it took quite a while to bring back the ship that was released on sea.
These two incidents that I encountered within a short time period are about a fundamental problem of the
industry; safety. In the first case, the crane might have broken the chain as it tried to lift a load over its capacity.
Because the tonnages of the rebars coming to the worksite are not known exactly and if there is no weight
measurement system in the vehicle, the result is inevitable. It is also possible that the load was within the
capacity of the crane, but the chains' economic life has expired. As a result, both situations are related to safety
and unfortunately the industry is still far behind in terms of safety. Although the major companies take safety
measures due to the economical values of the projects that are undertaken, there are serious breaches in the
works that are going on in street alleys. Keeping safety subject on the agenda constantly is just one of the ways to
avoid such incidents.
We hope 2018 will be a year when there will be less accidents.
n
Yorum – Comment
Eren Cerciz / APA
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...76
Powered by FlippingBook