CPT_Kasım_Aralık - page 6

EREN CERCIZ
Türkiye Editörü
Area Editor
YORUM - COMMENT
Ağır kaldırma ve taşıma sektörü, yapılan büyük projelerin yanında yapılan büyük yatırımlarla
da biliniyor aslında. Sektörde kullanılan makine ve ekipmanlar, birçok iş makinesi sektöründeki
makine ve ekipmana göre çok daha pahalıdır. En basitinden 200 tonluk bir mobil vinç yatırımı
yapmayı planlamak demek minimum 1 milyon Euro'yu gözden çıkartmak demektir ki ben temkinli
bir rakam söylüyorum. Eminim şu anda bu fiyatın çok üzerine de çıkmıştır. 2018 yılının ilk yarısına kadar ağır
kaldırma ve taşıma sektöründe çok sayıda yatırım yapıldı. Çünkü piyasada hem talep çoktu hem de rekabet oldukça
sertti. Haliyle birçok firma, hali hazırda yer alacağı ya da gelecekte yer alabileceğini düşündüğü projeler için ciddi
anlamda yatırım yaptı. Bu yatırımların çoğu da elbette kredi / leasing yöntemleri ile döviz bazlı gerçekleştirildi.
Ancak 2018 yılının ikinci yarısından itibaren ülkede yaşanan döviz kuru yükselişi, önce inşaat firmalarının frene
basmasına neden oldu. Eskiden 20 tonluk bir kaldırma için 100 tonluk bir makineyi kiralamaya çekinmeyen inşaat
sektörü, limitleri minimuma çekti ve “Bu yükü hangi en düşük tonajlı makine ile kaldırırız” demeye başladı. Çünkü
maliyet kalemlerini düşürmek, sadece inşaat sektörünün değil, bütün sektörlerin önceliği haline geldi.
Sonuçta şu anda ağır kaldırma ve taşıma sektöründe çok sayıda vincin kredisinin düzenli olarak ödenmesi
gerekiyor. Ancak sektördeki talep, geçtiğimiz yıllara oranla oldukça düştü. Bu da ister istemez, kredi borçlarını
azaltmak ya da kapatmak için makinelerin değerinin altına da olsa satılmasını mecbur hale getirdi.
Çok umutsuz bir tablo çizmek değil elbette niyetim. Sonuçta her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Bu krizi de diğer
krizler gibi atlatıp önümüze bakacağız. Ancak ileride yatırımımızı yapmayı planladığımızda belki bir defa değil,
birkaç defa, birkaç farklı açıdan düşünmeyi öncelik haline getirmiş olmalıyız.
Sektörümüzün çatı kuruluşu olan VİNÇDER, artık AKT yani Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği ismi ile
faaliyetlerini sürdürecek. Ayrıca Bursa ve Ankara Vinç İşletmecileri dernekleri de aynı çatıda buluşacak. Bu güzel ve
heyecan verici gelişmelerin, sektöre de yeni bir soluk getirmesini umarak, yeni yılın hayırlı olmasını diliyorum.
n
The heavy lifting and handling sector is known for the large investments made in addition to
the big projects. Machinery and equipment used in the sector are much more expensive than
machinery and equipment in many construction machinery sectors. The simplest to plan to invest
in a 200-ton mobile crane means to disregard a minimum of 1 million euros, which I'm saying a
cautious figure. I'm sure he's out on this price now. Until the first half of 2018, many investments were made in
the heavy lifting and transport sector. Because both the demand in the market and the competition was quite rigid.
As a matter of fact, many companies have invested heavily in projects that they think will be in place or in the
future. Most of these investments were made based on foreign exchange with credit / leasing methods. However,
the rise in the exchange rate in the country since the second half of 2018 led to the braking of construction
companies. In the past, the construction sector was not afraid to rent a 100 tonne machine for a 20 tonne lift.
Because lowering cost items has become the priority of all sectors, not just the construction sector.
As a result, many cranes in the heavy lifting and transport sector need to be paid regularly. However, the
demand in the sector has declined considerably compared to the previous years. This inevitably necessitates the
sale of the machinery, even if it is below the value of the machines, in order to reduce or reduce credit debts.
It is my intention not to draw a table so desperate. In the end, we learn everything by living. We will overcome
this crisis like other crises and we will look ahead. But when we plan to make our investment in the future, we
should have made it a priority not to think about it one times, but several times.
VİNÇDER, which is the roof organization of our sector, will continue its activities with the name of AKT, Heavy
Cargo Lifting and Transporters Association. In addition, Bursa and Ankara Crane Operators Associations will meet
on the same roof. I hope that this beautiful and exciting developments will bring a new breath to the sector and I
hope that the new year will be better.
n
Yorum – Comment
Eren Cerciz / APA
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...68
Powered by FlippingBook