CPT_Kasım_Aralık - page 6

EREN CERCIZ
Türkiye Editörü
Area Editor
YORUM - COMMENT
Ağır taşımacılık sektörü hızla büyüyor. Bu gelişimin en önemli sebebi ise kuşkusuz Türkiye'de
ağır tonajlı yüklerin kullanıldığı proje sayılarında yaşanan artış. Özellikle enerji santralleri,
rüzgar türbini montajları ve tersanelerde imal edilen gemiler, sektörün gelişimine olumlu bir
katkı sunuyor. Çünkü söz konusu imalatların büyümesi, onları taşıyacak ve tabii kaldıracak
olan makine ve ekipmanları da büyütüyor. Firmalar, projelerde yer alabilmek için makine parklarına,
bu projelerde çalışabilecek kapasiteye sahip makine yatırımlarını yapıyor. Ancak halen daha bürokratik
süreçlerde sıkıntılar yaşanıyor. Yaşanan sorunların önüne geçmek ve sektörün ortak bir ivme kazanmasını
sağlamak için kurulan Ağır Nakliyeciler Derneği (AND), bürokratik sorunların aşılması için var gücüyle
çalışıyor. Derneğin en önemli gündem maddesi, “Ağır ve Havaleli Yüklerin Taşınmasına İlişkin Yönetmelik”in
bakanlık nezninde kabul edilmesi. UND, Kadir Has Üniversitesi ve VİNÇDER ile birlikte hazırlanan bu taslağın
yürürlüğe girmesi, sektördeki bazı sorunların kalkmasını sağlayacak. Dergimizin bu sayısında AND Başkanı
Tamer Erdoğan ile bir röportaj gerçekleştirdik ve ağır nakliye sektöründe var olan sorunları ve çözüm
önerilerini konuştuk.
Ayrıca bu sayımızda yeni bir etkinlik duyurumuz var. İMDER ve İSDER'in Ana Destekçi olduğu "Rental
Türkiye Konferansı", Apa Yayıncılık ve KHL Group tarafından İstanbul’da 28 Mart 2018’de düzenleniyor.
Konferansa, uluslararası kiralama uzmanlarının yanı sıra Türkiye’nin kiralama sektöründen konularında
uzman konuşmacılar konuk olarak yer alacaklar. İstanbul’da 28 Mart 2018 günü gerçekleşecek ve Türkiye’nin
hızla gelişmekte olan ekipman kiralama pazarını dünya çapında bir eğitim ve iletişim ağı etkinliğinde bir araya
getirecek etkinliği kaçırmamak için takviminizi işaretlemeyi unutmayın.
n
The heavy transportation sector is growing rapidly. The most important reason for this
development is undoubtedly the increase in the number of projects in which heavy tonnage
loads are used in Turkey. In particular, power plants, wind turbine assemblies and ships built in
shipyards offer a positive contribution to the development of the industry because the expansion
in said manufactures also causes expansion in machinery and equipment that will move and of course lift them.
Firms are investing in machinery and machine parks having the capacity to work in such projects in order to
be a part of such projects. However, there are still troubles in the bureaucratic processes. The Heavy Transport
Associations (AND), which was established to prevent experienced problems and enable the industry to gain a
common momentum in the industry, are working hard to overcome bureaucratic problems. The most important
item of the agenda of the Association is the adoption of the "Regulation on the Transport of Heavy and Bulky
Goods" by the Ministry. The entry into force of this draft prepared in cooperation with UND, Kadir Has University
and VINCDER will provide elimination of some problems in the industry. In this issue of our magazine, we
conducted an interview with AND Chairman Tamer Erdogan and talked about the problems and solution proposals
in the heavy transportation sector.
We also have a new activity announcement. "Rental Turkey Conference", which İMDER and İSDER are the
main supporters of it, will be organized by Apa Publishing and KHL Group in Istanbul on March 28, 2018. The
conference will feature will feature international experts on rental as well as speakers, who are experts in their
subjects in rental industry of Turkey. Remember to mark your calendar so that you won't miss this event, which
will be held on March 29, 2018 and bring rapidly growing equipment rental market of Turkey together in a world-
wide training and communication network.
n
Yorum – Comment
Eren Cerciz / APA
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...76
Powered by FlippingBook