CPT_Ocak_Şubat - page 4

Yorum – Comment
Alex Dahm / KHL
Well that was yet another year that flew by in the blink of an eye. A year ago we had just enjoyed
the first Cranes and Transport Middle East (CATME) conference in Dubai, United Arab Emirates.
Following on from the success of that inaugral event and looking forward to next year, I am now
pleased to announce the second CATME conference, scheduled to take place on 10 October 2018 in the same
Conrad hotel venue as last time.
CATME will also take a similar format – that of a full, one-day conference, for the entire Middle East
region, with multiple opportunities for networking. More than 200 delegates attended in 2016 and the plan is
to increase that number as the event becomes established. Key themes and topics for discussion will include:
increasing health and safety in lifting and transport; more efficient fleet management; improving productivity; and
highlighting best practice around the world.
A full range of equipment types will be covered at CATME 2018, with the focus on wheeled mobile and
crawler cranes, tower cranes, specialized trailers and other transport equipment, including self propelled modular
transporter. Larger super heavy lift cranes and modular lifting systems working on refinery, infrastructure and
other large scale projects will also feature.
On the subject of our events, I am also pleased to announce a new one, Tower Cranes North America (TCNA),
which will be in Miami, Florida, on 18 June 2018. Closely related to our well established International Tower
Cranes (ITC) conference, held in Europe every two years, this new event will complement ITC.
Topics at the inaugral TCNA will include most or all of the following: tower crane technology, regulations and
safety, world-class rental management, new applications, plus others.
While both of these events are regional, much of the content will be relevant worldwide, and attendees are
welcome from all over the world. Also welcome by me are suggestions for presentation subjects and I will be
pleased to consider offers from potential speakers who would like to make relevant contributions. Full details of
these and other KHL construction industry events are on the KHL web site at:
n
Bir yıl daha göz açıp kapayıncaya kadar geride kaldı. Bundan bir yıl önce, Birleşik Arap
Emirlikleri’nin Dubai emirliğinde ilk Ortadoğu Vinç ve Taşımacılık (CATME) konferansını henüz
gerçekleştirmiştik. Bu ilk etkinliğin kazandığı başarı sonrasında, ikinci CATME konferansının 10
Ekim 2018 tarihinde, geçen sefer olduğu gibi Conrad otelde düzenlenmek üzere planlandığını
bildirmekten mutluluk duyuyorum.
CATME yine benzer bir formatta, tüm Ortadoğu bölgesi için önemli networking olanakları sunarak, tek günlük
bir konferans şeklinde düzenlenecek. 2016’daki etkinliğe 200’ün üzerinde sektör temsilcisi katılmıştı ve programın
belirlenmesiyle birlikte bu kez daha da yüksek bir sayıya ulaşılmasını umuyoruz. Konferansın ana konu başlıkları
ise yük kaldırma ve taşıma sektöründe iş sağlığı ve güvenliği düzeyinin yükseltilmesi, filo yönetiminin daha verimli
hale getirilmesi, üretkenliğin artırılması ve dünya genelinde faydalı uygulamaların tanıtılması şeklinde sıralanıyor.
CATME 2018’de bu konu başlıkları tüm ekipman tipleri için masaya yatırılırken, odak noktasını ise tekerlekli ve
paletli vinçler, kule vinçler ve aralarında kendinden tahrikli modüler taşıyıcıların da bulunduğu özel tip treylerler ile
diğer taşıma ekipmanları oluşturacak. Rafinerilerde, altyapı projelerinde ve başka büyük ölçekli çalışmalarda görev
alan daha büyük vinçler ile modüler yük kaldırma sistemleri de önemli başlıklar arasında yer alacak.
Düzenlediğimiz etkinliklerden konu açılmışken, ilk Kuzey Amerika Kule Vinçler (TCNA) konferansının da
18 Haziran 2018’de, Miami/Florida’da düzenleneceğini söylemeliyim. Her iki yılda bir Avrupa’da düzenlenen
Uluslararası Kule Vinç (ITC) konferansıyla bağlantılı olarak düzenlenecek bu yeni etkinlik, ITC’yi tamamlayıcı
nitelikte olacak.
İlk TCNA etkinliğinde, kule vinç teknolojilerine, mevzuat değişiklikleri ve iş güvenliğine, kiralama filo
yönetimine, yeni teknik uygulamalara ve başka pek çok konuya değinilmesi planlanmakta.
Bu iki etkinlik de bölgesel nitelik taşıyor olmakla birlikte, içeriğin dünya genelinde tüm sektörü ilgilendirdiğini görüyoruz
ve dünyanın her yerinden sektör temsilcilerinin katılımını bekliyoruz. Sunum yapılacak konu başlıklarına ilişkin önerileriniz
ve katkıda bulunmak isteyen konuşmacı adaylarının başvuruları memnuniyetle karşılanacaktır. Bu konferanslar ve diğer KHL
etkinliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi için KHL internet sitesini inceleyebilirsiniz:
.
n
ALEX DAHM
Uluslararası Editör
International Editor
YORUM - COMMENT
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...76
Powered by FlippingBook