CPT_Mart_Nisan - page 4

Yorum – Comment
Alex Dahm / KHL
As is customary around this time of year, thoughts turn to what lies ahead. A perennial,
unanswerable question perhaps but one that, for all its speculation of the unknown, is worth a
ponder. Positive outcomes from such cogitation could range from a simple but pigs-might-fly
idea of something to aim for, to the makings of a game plan or, even a full set of blueprints detailing a long term
strategy for world domination.
Just finding the time to stop for a minute, take a breather, have a think and formulate some ideas is a useful
exercise in itself. So what comes to mind? Let’s hope that the tower crane market continues to strengthen
as it has largely been doing for some time already. It will be interesting to see if alternative, “non-traditional”
applications, for example, wind turbine erection, for tower cranes come good.
At the other end of the scale, work for the largest cranes in the world, the super heavy lift ring cranes owned
by the likes of ALE, Bigge, Deep South, Lampson, Mammoet, Sarens and a few others, looks likely to continue
for a good while yet. No doubt this has been helped by a steady rise in the price of oil, the associated facilities for
which as well as large power plants are all constructed and maintained using these giants of the lifting world.
The next round of growth depends on what is already in the pipeline, in more ways than one - what is
coming up next after current projects are completed. While oil will remain big business, helped for a while yet by
increasing demand for electricity, so-called “green” sources and methods for generating electricity will continue to
flourish.
Have a look at our annual Crane Rental Confidence Survey in this issue to find out what equipment end user
companies are experiencing and expecting.
n
Bu yıl bizi neler bekliyor? Belki asla gündemden düşmeyen ve tam anlamıyla yanıtlanması da
mümkün olmayan bir soru bu. Ancak, bilinmeyene dair her türlü spekülasyon olasılığına karşın,
bu soru üzerinde biraz kafa yormaya değer. Bu yöndeki değerlendirmelerin ortaya koyacağı olumlu
veriler, önemli görünmeyen basit varsayımlardan başlayıp, bir oyun planının hazırlanmasına ve
hatta dünya genelinde hakim duruma gelmek için ayrıntılı bir uzun vade stratejisinin hazırlanmasına kadar çok
geniş bir yelpaze sunabilir.
Sadece durup düşünmek ve nefes almak için bir dakika ayırıp, bazı fikirler üzerinde düşünmek ve çeşitli
formüller üretmeye çalışmak, kendi başına bile faydalı bir egzersiz olacaktır. Öyleyse bunu yaptığımızda aklımıza
neler geldiğine bir bakalım. Bu çerçevede, kule vinç pazarının, ciddi bir süredir ortaya koyduğu güçlenme eğilimini
sürdürmesini umuyoruz. Rüzgâr türbini inşası gibi kule vinçler için pek alışıldık sayılmayan “alternatif” uygulama
alanlarının da sektöre ivme kazandırıp kazandırmayacağını görmek için merakla bekleyeceğiz.
Sektörün diğer ucunda, ALE, Bigge, Deep South, Lampson, Mammoet, Sarens ve benzer bazı başka şirketlerin
çok ağır yükleri kaldırmak için kullandığı dev vinçlerde de işler bir süre daha iyi gidecek gibi. Petrol fiyatlarındaki
istikrarlı artışın bunda rol oynadığına kuşku yok. Petrolle bağlantılı yardımcı tesisler ve aynı zamanda büyük enerji
santrallerinin inşası ve bakım çalışmalarında, vinç dünyasının bu devlerine büyük iş düşüyor.
Büyümenin sonraki adımları ise, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkan gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.
Petrol, çok önemli bir alan olarak kendini gösterirken, elektrik üretiminde “yeşil” enerji kaynakları ve yöntemlerine
yönelik talepte gözlenen artış da ivmesini devam ettirecek.
Gelecekte bir gün, yeni otomobiller ile başka taşıt tiplerinin hepsi değilse bile büyük bölümünün elektrikle
çalışacağını zaten kestirebiliyor olsak da, bu gelişmenin kazandığı hız, pek çoğumuzu şaşkınlığa düşürebiliyor.
Bu alanda, bir çığ etkisinin ortaya çıkması ve talebe yanıt verebilmek için ciddi bir çabanın gerekli olacağı
öngörülebilir. Gerçi bu arada ben, V8 benzinli motora sahip, mümkünse paslanmamış, eski bir Range Rover bulma
çalışmalarımı sürdüreceğim. Bu canavarın benzini için gerekli parayı bulamazsam, içten yanmalı motora sahip
modelleri elektrikli taşıta dönüştüren şirketler daha şimdiden pazarda yerini almış durumda!
n
ALEX DAHM
Uluslararası Editör
International Editor
YORUM - COMMENT
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...84
Powered by FlippingBook