Beton-ocak-subat (1) - page 16-17

PROJE
PROJE
16
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
| Ocak - Şubat 2018
Ocak - Şubat 2018 |
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
17
Doka Türkiye sermayesini
100 milyon TL'ye yükseltti
Kalıp ve iskele sistemleri sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Doka, sektöre ve 2018
yılına ilişkinönemli açıklamalar yaptı. 2017yılını çift rakamlı büyüme ile kapatanDoka, yeni yılda
da yaptığı yatırım ve projelerle ön plana çıkmayı hedefliyor. 2018 yılında 150. yılını kutlayacak
olanUmdaschGrubu’nun en önemli grup firmalarından olanDoka, bu özel yıl için çeşitli etkinlikler
düzenleyeceğini belirtti. Doka'nınyeni yıldayatırımlarını 250milyonTL çıkaracağını belirtenDoka
Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay ile yeni yılı, projeleri ve sektörü konuştuk
1
868 yılında Avusturya’da ahşap işletme
atölyesi olarak faaliyete başlayan Doka,
sektöründe marka bilinirliği ve güvenilir-
liği en yüksek olan uluslararası firmalardan bir
tanesi. Özellikle Türkiye'deki özel ve kamu pro-
jelerinin bir çoğunda yer alan Doka, yeni yılda
da bu marka bilinirliğini korumayı hedefliyor.
2018 yılının kendileri için özel bir yıl olduğunu
belirten Doka Türkiye Genel Müdür Ender Öza-
tay, 2018 yılının Doka’nın bağlı olduğu Umdas-
ch Grubu’nun 150. yılı olması sebebiyle çeşitli
etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti. 2017
ve 2018 yılına ilişkin Doka'yı ve sektörü değer-
lendiren Özatay, inşaat malzemeleri sektörü-
nün 2017'de yüzde 9.2 büyüdüğünü belirtti.
Kalıp ve iskele sektörü
daha hızlı büyüyor
Kalıp ve iskele sektörünün inşaat malzeme-
leri sektöründen daha hızlı büyüdüğünü ifade
eden Özatay, "Bizim büyümemiz çok güçlü,
bunun da arkasında yatan birçok sebep var.
Başlıcalarını sayarsak kara kalıptan endüstri-
yel kalıba olan geçişin devam etmesi, iş gü-
venliğinin giderek daha ön plana çıkması ve
artan güvenlik ihtiyaçları nedeniyle daha gü-
venli kalıpların tercih edilmesi. Bu da inşaat
malzemesi alanında faaliyet gösteren diğer
sektörlerden daha hızlı büyüten bir etken"
dedi. Sektörün iyi bir yıl geçirdiğini ifade eden
Özatay, "Doka açısından bakacak olursak iyi
bir yıl oldu. Bu yıl 397 tane şantiyemiz vardı.
Çok güçlü bir çift haneli büyüme geçekleştir-
dik. Gerek satış gerekse karlılık olarak iyi bir
yıl geçirdik. 2017'yi iyi rakamlarla kapattık"
şeklinde belirtti.
yatırım yapmıştık. Bu yıl 50 milyon TL gibi bir
yatırım hedefliyoruz. Tabii sermayesi büyük
bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Şirketimizin
ödenmiş sermayesinde hissedarlar 70 mil-
yon nakit artırımına gittiler. Bu Avusturyalı bir
firmanın 2017 yılında tek seferde Türkiye'ye
yapmış olduğu en büyük yatırımlardan bir ta-
nesi. Şirketin ödenmiş sermayesi 100 milyon
TL oldu. Geçen sene istihdamımızı %50'nin
üstünde arttırdık. Bu yıl da yaklaşık 25 yeni
çalışanı aramıza katmayı planlıyoruz. Biz Doka
olarak büyüyoruz. Son yapılan projelere bakar-
sak sektöründe bu yılı büyüyerek geçireceğini
düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kamu projelerinde
yüzde 50 pazar payı
Doka yeni yılda da Türkiye'nin en önemli pro-
jelerinde yer alamaya devam edecek. Türki-
ye'nin en büyük köprü projelerinden birisi olan
Çanakkale Köprüsü projesi için anlaşmaya
vardı. Hâlihazırda inşaatı devam eden Kuzey
Marmara Otoyolu projesinde de çalışmaları-
nı sürdüren firma, İkitelli'de yapımına devam
edilen dünyanın en büyük hastanesi olan Rö-
nesans'ta da yer alıyor. 2017 Kasım ayında
başlayan projenin 2018 yılında da devam
edeceğini belirten Ender Özatay, "Bu ve ben-
zeri birçok önemli projede şu anda çalışıyoruz.
2018'de hız kesmeden devam edeceğini gös-
teriyor bize. Özellikle Karayolları Genel Müdür-
lüğü’nün yaptığı köprülere bakarsak Türkiye'de
kısa köprü projelerinin bittiğini görebilirsiniz.
Yapılacak olan tüm köprülerin uzun köprü ol-
ması daha nitelikli kalıp ve iskeleler gerektirdiği
için bizim şansımızı arttırdığını düşünüyoruz.
KGM'nin yaptırdığı köprülerde 2017 yılında
yüzde 50 pazar payı aldığımızı gördük" dedi.
En çok tercih edilen şirket Doka
Yeni yılda da geçmiş yıllarda olduğu gibi he-
deflerinin en iyi, en güvenilir ve en hızlı kalıp
çözümleri sunmak olduğunu belirten Özatay,
"Geçmiş yıllarda da ne yaptık da sektörde
daha sözü geçer bir firma haline geldik der-
seniz? Yaptığımız çok basit bir şey aslında en
güvenilir kalıbı en optimum şekilde en hızlı bi-
çimde temin etmektir. Her müşterimize 24
saat içinde ürünü teslim etme sözü verdik.
Dolayısıyla bu tutumumuzu sürdüreceğimizi
söyleyebilirim. 2017 yılında özel ve kamu sek-
töründe en çok tercih edilen firmanın Doka
olduğunu ifade eden Özatay, “Hedefimiz 2018
yılında da bu konumumuzu sürdürmek” dedi.
Dengeli Konsol Kalıp Sistemi
Doka, yeni yıla yeni bir ürünle giriyor. Özellikle
kamu sektöründe yapımlarına ciddi yatırımlar
yapılan köprü projelerinde kullanılmak üzere
geliştirilen Dengeli Konsol Kalıp Sistemi’ni
Ender Özatay - Doka
"2018 daha iyi olacak"
Doka'nın yeni yılda da büyümeye devam edece-
ğini aktaran Ender Özatay, "Bizim için önemli
olan 1 Ocak itibari ile elimizde ne kadar sipariş
var ona bakarız. Bu bize o yılın nasıl geçeceğine
dair bilgiyi verir. Şu anda baktığımızda 2018'in
2017'den daha iyi bir yıl olacağını öngörüyo-
ruz. Dolayısıyla bu büyüme trendi 2018 yılında
da devam edecektir" dedi. 2018 yılı yatırımla-
rı hakkında bilgi veren Özatay, "2017 yılında
200 milyon TL olan kiralanabilir ürün parkını
bu yıl 250 milyon TL seviyelerine çıkaracağız..
Bu da iş hacminde yüzde 25'e yakın bir artış
olduğunu gösteriyor. Geçen yıl 73 milyon TL
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15 18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,...52
Powered by FlippingBook