beton dergisi - page 8

KISA...KISA...
8
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
| Mart - Nisan 2019
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni
Şahin Bafra'ya 16 Kilometre beton yapımı
çalışmalarının başladığını açıkladı. Başkan
Zihni Şahin konu hakkında şu Açıklamaları
yaprı: Bafra ilçemizde daha önce yaklaşık
40 milyon liralık asfalt, satıh kaplama ve
beton yol yapımı gerçekleştirmiş toplamda
100 milyona yakın yatırımı devreye sokmuş-
tuk. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız ihale ile
16 kilometre beton yol yapımı başladı . Ya-
kıntaş yeni mezarlık yolundan sonra Doğanca
Mahallemizde de beton yol çalışmalarımız
hızla devam ediyor. İnsanlarımıza hizmet
için çıktığımız yolda görevimi gönül rahatlığı
içerisinde devredeceğim. Seçilen Samsun Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız sayın Mustafa
Demir bey hizmet çıtasını daha da yüksele-
cektir. Samsunumuz ve insanlarımız daha çok
hizmetle buluşacaktır. Baframızda da göreve
seçilen başkanımız sayın Hamit Kılıç beyde
daha çok hizmetleri hemşehrilerimizle buluş-
turacaktır. Seçilen tüm başkanlarımızı tebrik
ediyor, başarılar diliyor, Tüm hemşerilerime
en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.
Kara yollarının ya da havalimanlarındaki pistlerin kapanmasına,
can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan kazalara neden olan
buzlanmanın önüne geçilmesi amacıyla elektrikle ısınan beton
geliştirildi. Kara yollarının ya da havalimanlarındaki pistlerin
kapanmasına, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan kazalara
neden olan buzlanmanın önüne geçilmesi amacıyla elektrikle
ısınan beton geliştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İnşaat
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Egemen Teomete,
havaların soğuk olduğu kış aylarında sıkça rastlanan ve can
kayıpları ile maddi zarara neden olan buzlanmaya çözüm
bulmak için 3 yıl önce çalışma başlattı. Yolların yapımı sırasında
kullanılabilecek beton karışımı üzerinde çalışmalar yürüten
Teomete, içinde elektriğin iletilmesini sağlayacak malzemelerin
bulunduğu yeni bir harç ve beton formülü elde etti. Teomete,
böylece betonun elektrikle ısınmasını mümkün hale getirerek
ısınma testlerinde başarılı sonuçlara ulaştı. Çözüm için kullanılan
tuz ve kimyasalların yol malzemesine, çevreye ve araçlara zarar
verdiğini ifade eden Teomete, ayrıca kimyasalların yurt dışından
ithal edildiğine dikkati çekti. Teomete, tuzlama ve kimyasalların
uygulanması sırasında pistin kapatılabildiğini, uçak seferlerinde
aksamalar olduğunu, buna rağmen birkaç saat sonra buzlanmanın
tekrarlandığının görüldüğünü ifade ederek, "Aynı durum kara yolu
için de geçerli. Yollara tuz atılıyor, kimyasallar atılıyor, bunun için
kimyasallar, araç, personel kullanılıyor ama yollar bir süre sonra
tekrar buz tutuyor. Köy yolları kapanıyor, hastalar hastaneye
gidemiyor. Bu projedeki amacımız bunları bertaraf etmek." diye
konuştu.
Atık lastikten
iletken beton üretti
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik
Fakültesi doktora öğrencisi İranlı Heydar
Dehghanpour, tez çalışmasında atık lastik-
leri kullanarak havaalanları ve rampalarda
kışın buz oluşumunu önlemek amacıyla
iletken beton üretti. SAÜ Mühendislik Fa-
kültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Yılmaz'ın
danışmanlığında yapılan çalışmada, atık
lastiklerin değerlendirilmesi amaçlandı.
Çalışma kapsamında karbon fiber (KF) ve
nano karbon siyahı (NKS) içeren, 40 farklı
karışıma sahip elektriksel iletken betonla-
rın mekaniksel, elektriksel ve termal özel-
likleri laboratuvar ortamında incelendi.
Kullanılan NKS'nin taze betonda işlenebi-
lirliğini artırdığı gibi, sertleşmiş betonun
mekaniksel özelliklerinin iyileşmesinde
bir avantaj sağladığı görüldü. Elde edilen
sonuçlarda normal betona göre işletme
maliyeti yüzde 37, üretim maliyetinde de
yüzde 43 azalma gözlendi. Çalışmanın yay-
gınlaşması durumunda Türkiye'nin soğuk
bölgelerinde yer alan havaalanı, köprüler,
rampalar ve benzeri alanlar gibi saha be-
tonlarında uygulanması, yurt dışına büyük
hacimde geri dönüşümlü nano karbon siya-
hının ihraç edilmesi, bu alanda uzman tek-
niker ve mühendisler yetiştirerek, yurt dı-
şında müteahhitlik hizmetlerinin verilmesi,
Türkiye'de akademik alanlarda güncel olan
bu konu ile ilgili bilim insanı yetiştirilmesi
hedefleniyor.
Bafra'ya 16 Kilometre beton yol
Erdemli’de beton yol uygulaması
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...44
Powered by FlippingBook