btn - page 14-15

KISA...KISA...
14
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
| Mart - Nisan 2018
KISA...KISA...
Mart - Nisan 2018 |
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
15
İş dünyası büyümeden
memnun
2017 yılı büyüme rakamları sonrasında açıklamalarda bulunan iş dün-
yası temsilcileri, Türkiye'nin sanayi sektörü öncülüğünde büyük bir
başarıya imza attığını vurguluyor. Türkiye ekonomisi 2017 yılının son
çeyreğinde yüzde 7,3 büyürken, 2017 yılı tamamında ise yüzde 7,4
oranında güçlü bir GSYH büyümesi gerçekleştirdi. Türkiye Hazır Be-
ton Birliği (THBB), 2017 yılı büyüme verisiyle ilgili değerlendirmelerini
açıkladı. Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu
Başkanı Yavuz Işık, “Türkiye, 2017 yılını yüzde 7,4’lük muhteşem bir
büyüme oranı ile kapatmıştır. Türk reel sektörü tarih yazmaya devam
etmektedir. İnşaat sektörü 2017 yılında yüzde 8,9’luk büyüme ile Tür-
kiye’nin büyümesini sırtlamıştır.” dedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği
(TÜGİAD) Başkanı Dr. Ali Yücelen ise, kredi değerlendirme kuruluşla-
rının verilerine ve Türkiye’ye karşı sürdürülen negatif propagandaya
rağmen Türkiye ekonomisinin Çin’in üzerinde bir performansla 7,3’lük
büyümesini sevindirici olarak niteledi. Sanayinin, inşaatın da üzerinde
olan, yüzde 9,2’lik performansının sevindirici olduğunun altını çizen
Yücelen, Türkiye’nin büyümesinin ve kalkınmasının sanayi, ihracat ve
girişimcilik sayesinde sürdürülebilir olacağını söyledi. Ankara Sanayi
Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise, 2017 büyüme rakamlarını de-
ğerlendirerek, "2017 yılı yüzde 9,2’lik büyüme performansı yakalayan
sanayinin yılı olmuştur" dedi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde yapımı planlanan "Entegre Çimento Fabrikası,
Hammadde Sahaları ve Hazır beton Sitesi" projesiyle ilgili vatandaşla-
rı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Söğüt, Hacılar,
Yukarıkarafakılı, Tiyek ve 15 Kasım mahalleleri, Kurtlargediği Tepe,
Diş Kayası, Büyüksırtlancı Tepe, Küçüksırtlancı Tepe, Karalar, Çiloğlan
Tepe, Domuzgölü, Kalecik Tepe, Yalak Yatağı, Hendekdüşeği, Yalak, Ya-
lakdamı Yaylası mevkilerine yapımı planlanan "Entegre Çimento Fab-
rikası, Hammadde Sahaları ve Hazır beton Sitesi" projesi için, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri koordinatörlüğünde firma
görevlileri, Hassa Kapalı Spor Salonunda bölge halkını bilgilendirmek,
görüş ve önerilerini almak için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, yaptığı konuşmada, il-
çedeki gençlerin işsizlikten dolayı dışarıya gittiğini, bunun da kendile-
rini çok zor durumda bıraktığını söyledi. Hassa'nın il genelinde dışarıya
en çok göç veren ilçelerin başında geldiğini ifade eden Demirel, "İlçe
nüfusumuzun yaklaşık 3-4 katı dışarıda yaşayan Hassalı var. Ben bu
fabrikanın ilçemize yapılmasının hayırlı olacağını düşünüyorum. Ge-
rekli izinler alındıktan sonra benim memleketime bu tesisin yapılma-
sını istiyorum." dedi.
Çimento fabrikası bilgilendirme toplantısı
Bursa'nın geleceğinde
Bursa Beton imzası
Hazır beton üretimiyle sektörde ilk beş firma arasında yer alan
Bursa Beton, Bursa'nın geleceğini şekillendiren büyük projeler-
de çözüm ortaklığını sürdürüyor. Bursa Şehir Hastanesi için üret-
tiği C60 sınıfı beton ile sektöründe fark yaratan Bursa Beton,
sürekliliğini koruyan Ar-Ge yatırımlarıyla yüksek mukavemetli,
kaliteli hazır beton üretmeye devam ediyor. Bursa Çimento iş-
tiraki olan Bursa Beton; kurulduğu yıldan bu yana hazır beton
üretiminde önemli başarılara imza attı. Geçtiğimiz yıl ağustos
ayını şirket tarihinin en yüksek satışıyla kapatan Bursa Beton,
inşaat sektörünün büyüme oranı üzerine çıkan performansıyla
rekora koştu. 32 yıldır 40 milyon metreküp hazır beton üretimi
gerçekleştiren Bursa Beton, yüksek standartlara sahip, saatte
160 metreküp üretim yapabilen, tam otomasyonlu 21 beton
santralinde günlük 15 bin metreküp üretim kapasitesiyle gerek-
tiğinde 24 saat kesintisiz hizmet verebiliyor. Araç parkında 211
adet transmikser, 57 beton pompası bulunuyor. Özellikle Bursa,
Yalova, Balıkesir ve Kütahya'yı içine alan bölgenin beton ihtiya-
cının yüzde 50'sini karşıladıklarını belirten Bursa Beton Genel
Müdürü Fatih Vardar, '2017 yılında inşaat sektörünün önünü
açan düzenlemeler sonrasında hazır beton sektörü çok önemli
bir ivme ortaya koymuştur" dedi.
Türkiye en çok
Suriye’ye çimento sattı
Suriye'nin yeniden inşaasında Türk firmaları da kendini gösteriyor. 2017 yılında en
çok çimento Suriye'ye satıldı. Türkiye’den 2017 yılında en çok çimento ihracatı 1.42
milyon ton ile Suriye’ye yapıldı. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) verilerine
göre, Türkiye’de 2017 yılında üretilen toplam çimento 81 milyon ton çimentonun
yüzde 9.9’una karşılık gelen 8.0 milyon tonu ihraç edildi. Türkiye’den yapılan çimento
ihracatının 1.42 milyon tonu savaş halindeki komşu Suriye’ye yapılırken, ikinci sıradaki
ABD’ye 1.2 milyon ton çimento ve 300 bin ton da klinker ihraç edildi. TÇMB verilerine
göre, çimento üretiminde yıllık yüzde 6.8, satışlarda 8.1 ve ihracatta yüzde 6.9 artış
gerçekleşti. Öte yandan Türkiye Irak’ın inşaası için de harekete geçti. Geçen haftalarda
5 milyar dolarlık bir Kredi dilimi Bağdat için hazırlandı.
Çimento ihracatı geçen
yıl 8 milyon ton oldu
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) üye-
lerinin 2017 yılı çimento üretimi 81 milyon ton
olurken, bunun yaklaşık 8 milyon tonu ihraç edil-
di. TÇMB'den yapılan yazılı açıklamada, 2017 yı-
lına ilişkin üretim ve ihracat verileri paylaşıldı.
Buna göre, Birlik üyelerinin toplam çimento üretimi
2017'de yaklaşık 81 milyon ton oldu. Bu dönemde
toplam üretimin yaklaşık 8 milyon tonu ihraç edildi.
Geçen yılın ilk çeyreğinde çimento iç satışları, ocak
ve şubat aylarındaki zorlu kış koşulları sebebiyle
düşüş gösterdi. Satışlar, mayıs ayında yükselişe
geçti. Aralık ayında ise hava şartlarının olumlu sey-
retmesi ile satışlarda aylık yüzde 57'lik artış yaşa-
nırken, bu, yıllık artışın da beklentilerden yüksek
çıkmasına sebep oldu.
Sabancı Holding Çimento
Grup Başkanlığına
Dr. Tamer Saka atandı
Bünyesinde Akçansa, Çimsa ve Yünsa şirketlerini bulunduran, Sabancı Holding
Çimento Grup Başkanlığına Dr. Tamer Saka atandı. Saka, 2 Nisan itibarıyla yeni
görevine başlayacak. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuyla ilgi-
li yaptığı açıklamada, “Topluluğumuzda çeşitli üst düzey görevlerde bulunan,
mevcut Çimento Grup Başkanımız Mehmet Hacıkamiloğlu görevinden ayrılma
kararı almıştır. Kendisine bugüne kadar yürüttüğü başarılı çalışmalar için Top-
luluğumuz adına teşekkür ediyoruz. Çimento Grup Başkanlığı görevini 2 Nisan
tarihi itibarıyla, Dr. Tamer Saka üstlenecektir. Dr. Tamer Saka’nın, değerli tecrü-
beleriyle Topluluğumuza katkı sağlamak üzere tekrar aramıza katılmasından
büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum”
dedi. Tamer Saka; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Sırası ile Arthur Andersen ve Ernst &
Young şirketlerinde Risk YönetimDanışmanlığı hizmetlerinden sorumlu Müdür
ve Kıdemli Müdür görevlerini yürüten Tamer Saka, 2004 yılında Risk Yönetim
Direktörü olarak Sabancı Holding bünyesine katıldı. 2010 - 2011 yılları ara-
sında Willis Londra'da, içinde Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş
geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev almıştır.
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13 16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,...52
Powered by FlippingBook