Beton_Kasım_Aralık - page 27

HABER
Kasım - Aralık 2018
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
27
Doka Kalıp; “Hedef, özgüvenli
gelecek nesiller…”
SosyalBen Vakfı, 7-13 yaş arası çocukların sosyal becerilerini, benliklerini ve yeteneklerini
keşfetmelerini amaçlıyor ve bu amaçla birbirinden güzel çalışmalar yapıyor. Vakfın, 5’inci
yılının ilk saha çalışması Artvin Sahası SosyalBen gönüllülerinin destekçisi Doka Kalıp ile
gerçekleştirildi. Artvin’in Yoldere Köyü’ndeki çalışmada, Vakıf gönüllüleri ve Doka çalışanları
150 çocukla buluştu
D
oka, Artvin’in Hopa ilçesinin Yol-
dere Köyü’ndeydi. Bu kez durak bir
şantiye değil, SosyalBen Vakfı’nın
çocuklar için saha çalışması yaptığı bir köy
okuluydu. Şimdiye kadar 22 bin’den fazla
çocuğun hayatına dokunan SosyalBen Vak-
fı, çocukların yeteneklerini ve sosyal ben-
liklerini keşfetmelerine yardımcı aktivite-
lerle dopdolu bir saha çalışmasını daha bu
kez Artvin’de hayata geçirdi. Düzenlediği
resim, müzik, icat, yaratıcı drama, spor ve
dans atölyelerinde 150 çocukla buluşan
SosyalBen gönüllülerinin destekçisi Doka
Kalıp-İskele A.Ş. oldu. SosyalBen gönüllü-
ailesinin tüm dünya genelinde gerçekleştir-
diği sosyal sorumluluk projelerine biz de
Doka Türkiye ailesi olarak bir yenisini ek-
lemek istedik. SosyalBen’in gerçekleştirdiği
7-13 yaş arası çocuklarımızın sosyal ben-
liklerini geliştirmeye yönelik bu tip aktivi-
telere büyük önem veriyor ve destekliyo-
ruz. Sosyal benliği gelişmiş çocuklarımızın
sorumluluk bilinçlerinin ve özgüvenlerinin
daha yüksek olduğunu biliyoruz. Çocukla-
rın hayatlarına dokunabilmek, onlara fayda
sağlamak bizleri çok mutlu ediyor” dedi.
Artvin’de yapılan atölyelere katılan Doka
çalışanlarından Büşra Reka da böyle bir
sosyal sorumluluk projesinde yer almanın
mutluluğunu yaşadığı belirtti. Reka, “Ço-
cuklarla bir araya gelerek yaratıcı drama
atölyesinde kendimi bulma fırsatım oldu.
SosyalBen Vakfı düzenlediği atölye ça-
lışmalarında eğilim ve yetenekleri fark
edilen çocuklara, geliştirilmeleri ve sü-
rekli eğitilmeleri için fırsatlar sunuyor.
Katıldığım drama derslerinde çocukların
yeteneklerini sergilemelerine şahit olmak
beni çok mutlu etti. Dünya durdu ve her
şeye çocukların dünyasından baktım. Sa-
dece mutluluk, heyecan, eğlence, dostluk
kavramlarının olduğu bir dünyaydı benim
için” dedi. SosyalBen Vakfı, Türkiye’de ve
dünyada gerçekleştirdiği saha çalışmala-
rında, resim, müzik, dans, spor, yaratıcı ya-
zarlık, kısa film, fotoğraf, yaratıcı drama,
icat gibi farklı temalardaki atölye çalışma-
larıyla, sosyal benliğinin ve yeteneklerinin
farkında olan güçlü nesillerden oluşan bir
toplum hayal ederek çocukların geleceği
için çalışıyor.
z
leriyle birlikte atölye çalışmalarına katılan
Doka çalışanları, Artvinli çocuklarla öğre-
tici ve keyifli anlar geçirdiler.
Doka Kalıp-İskele Genel Müdürü Ender Öza-
tay, sosyal sorumluluk projelerine verdik-
leri önemin altını çizerken, bu kültürün sa-
dece Doka Türkiye’nin değil, Doka’nın bağlı
olduğu Umdasch Grubu’nun tüm dünya ge-
nelinde benimsediği bir şirket kültürü ol-
duğunu belirtti. Özatay, “Sosyal sorumluluk
projelerine odaklanmak ve çocukların geli-
şimini desteklemek adına Umdasch Group
Foundation adında bir vakıf kuran Umdasch
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...52
Powered by FlippingBook