Beton_Kasım_Aralık - page 11

AlanyaBelediyesi,
52kilometrelik betonyol
çalışması gerçekleştirdi
Alanya Belediyesi, şehrin tamamında 54 Bin ton yama
ve 52 kilometrelik beton yol çalışması gerçekleştirdi.
Alanya Belediyesi, şehrin tamamında 54 Bin ton yama
ve 52 kilometrelik beton yol çalışması gerçekleştirdi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sıcak asfalt
ve sathi kaplama çalışmasının yanı sıra 54 Bin yama ve
52 kilometrelik beton yol çalışması yaparak, ilçeyi yüksek
standartlı yollara kavuşturduklarını söyledi.Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, merkezden kırsala uzanan
yatırım ve hizmet atağında, şehrin tamamında 54 Bin ton
yama ve 52 Bin beton yol çalışması gerçekleştirdiklerini
söyledi. Yücel, “Vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneriler
ile planlamalarımız doğrultusunda şehrin tamamında
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın bir taleplerini
ikinci defa tekrarlamadan yerine getiriyoruz” dedi.
İnşaat malzemeleri
ihracatında 30 milyar
dolara ulaşabiliriz
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ferdi Erdoğan, yılın 10 ayında inşaat malzemeleri ihracatının,
2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 17 milyar dolara ulaştığını,
yıl sonunda 20,5 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihraç etmiş olacaklarını
bildirdi. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yö-
netimKurulu Başkanı Erdoğan, "Gelecek yıl ihracat hedefimiz en az 22milyar
dolar. Irak, Libya ve Rusya'da canlılığın tekrar gelmesi ve pazar paylarımızı
tekrardan kazanmamız, yakın bölgelerimizde pazarları başkalarına kaptır-
mamamız, en yüksek ihracat yaptığımız ABD ve AB ülkeleri ile ilişkilerimizin
iyi sürmesi halinde 30 milyar dolar ihracata ulaşırız." dedi. Ferdi Erdoğan,
yaptığı açıklamada, inşaat malzemeleri sanayisinin seramikten cama, kire-
mitten gaz betona, asansörden çeliğe, aydınlatmadan ısıtma-soğutma sis-
temlerine kadar 33 alt sektörden oluştuğunu, bu sanayinin toplam pazar
büyüklüğünün 115 milyar dolar olduğunu söyledi. Müteahhitlikle birlikte
çok ciddi istihdam sağlayan inşaat malzemeleri sektörünün ekonominin lo-
komotiflerinden olduğunu vurgulayan Erdoğan, sadece sanayi tarafında 1,5
milyon çalışan bulunduğunu, müteahhitlik hizmetleriyle birlikte söz konusu
rakamın 3,5 milyona çıktığını bildirdi.
Beton yol atölye çalışması
Keçiören'de yapıldı
Keçiören Belediyesi, İl Özel İdareleri ile Vilayetler Birliği’nin 19-22 Kasım
tarihleri arasında ortaklaşa düzenlediği ‘İl Özel İdareleri Beton Yollar ve
KÖYDES Eğitim Semineri’nin ardından 51 vilayetten gelen yol yapım uz-
manlarına beton yol yapımına ilişkin uygulamalı atölye yapma imkânı sun-
du. Keçiören KeçiörenBelediyesi, İl Özel İdareleri ile Vilayetler Birliği'nin
19-22 Kasım tarihleri arasında ortaklaşa düzenlediği 'İl Özel İdareleri Be-
ton Yollar ve KÖYDES Eğitim Semineri'nin ardından 51 vilayetten gelen yol
yapım uzmanlarına beton yol yapımına ilişkin uygulamalı atölye yapma
imkanı sundu. Teorik eğitimi 2 günlük eğitim seminerinde alan yol yapım
uzmanları, atölye çalışmasını ise Keçiören Belediyesinin inşa ettiği beton
yollarda yaparak seminerin uygulamalı kısmını tamamladı. İl Özel İdareleri
ile Vilayetler Birliği, büyükşehir olmayan ve il özel idarelerinden yol hizmeti
alan 51 ilden gelen özel ve kamu görevi yürüten yol yapım uzmanlarına
sıkıştırılmış betonla yol yapımına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim semi-
neri düzenledi. Sıkıştırılmış beton yolun asfalt yollara göre daha pratik ve
ekonomik olduğu bilgisinin paylaşıldığı seminerin sonunda, Keçiören Bele-
diyesinin sıkıştırılmış beton yol uygulamasında atölye çalışması yapılarak
yol yapım teknikleri incelendi.
KISA...KISA...
Kasım - Aralık 2018 |
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...52
Powered by FlippingBook