beton dergisi - page 11

KISA...KISA...
Mart - Nisan 2019 |
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
11
Akçansa’da üst düzey atama
Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa’da İşletmeler
Genel Müdür Yardımcılığına Gilles Covello atandı.Gilles Covello,
1991 yılında ENSI Clermont Ferrand Kimya Mühendisliği’nden me-
zun oldu. Kariyerine, 1991 yılında Ciments Français Gargenville
Fabrikası’nda Çevre ve Proses Mühendisi olarak başlayan Covel-
lo, 1993-1996 yılları arasında Calcia Beffes Fabrikası’nda Kali-
te ve Ocaklar Müdürü olarak çalıştı. 1996-2016 yılları arasında
Italcementi’nin çeşitli tesislerinde Fabrika Müdür olarak görev
aldı. 2016-2019 yılları arasında HeidelbergCement Suez Cement
Mısır’da 11Mt/y kapasiteli 5 entegre tesisten sorumlu Teknik Di-
rektör olarak çalışan Gilles Covello, mart ayı itibarıyla Akçansa’da
İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.
İnşaat sektörü alarm
durumunda
Doğruluk Payı'nın derlediği verilere göre, konut satışları 2019 yılının ilk
iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 azaldı. 2017 yılı-
na kadar gerek konut üretiminde gerekse satışlarda iyi durumda gözüken
konut ve inşaat sektörü, 2018 yılı içerisinde negatif veriler ortaya koydu.
Yükselen enflasyon ve onu dengelemek amacıyla Merkez Bankasının faiz
oranlarında yaptığı yukarı yönlü değişiklikler, konut ve inşaat sektörlerini
oldukça etkiledi. Faizlerin artmasıyla beraber vatandaşın konut kredisi alı-
mının zora girmesi ve eldeki parayı mevduata yatırmanın getirisinin daha
fazla olması konut ve inşaat sektörünün gerilemesine yol açtı.‘Doğruluk
Payı’nın, TÜİK verilerinden hazırladığı ilk satış ve ikinci el satış, ipotekli ve
diğer satışlar ola-
rak tasnif ettiği ra-
porlara göre 2012
yılından 2017 yılı-
na kadar her sene
artarak
devam
eden satışlar artık
geriliyor.2018 yı-
lına gelindiğinde,
Türkiye’deki top-
lam konut satışı bir
önceki yıla göre yüzde 2.4 azalış göstererek, yaklaşık 1.38 milyon olarak
gerçekleşirken, konut satışları 2019 yılının ilk iki ayında bir önceki yılın
aynı dönemine göre tam yüzde 21’lik bir düşüş yaşadı ve yaklaşık 151
bin oldu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi her ilçede baş-
lattığı beton yol atağını Harran'da da sürdü-
rüyor. Uzun ömürlü yapısı ve kalıcı hizmetler
noktasında beton yol uygulamasını Şanlıurfa’ya
kazandıran büyükşehir belediyesi, gerçekleştir-
diği deneme sürecinin ardından çalışmasını 13
ilçede sürdürüyor. Harran’da bir dizi ziyaretler
ve açılışlar gerçekleştiren Belediye Başkanı Ni-
hat Çiftçi, belediyenin tamamladığı beton yol
uygulamasında incelemelerde bulundu. Burada
ilçenin ilk beton yol uygulamasının açılışını ger-
çekleştiren Çiftçi, Harran’ı 527 kilometrelik yol
ağına kavuşturduklarını belirtti. Çiftçi, ““Koyun-
luca, Verimli, Sadak ve Konacık mahallelerimizi
birbirine bağlayan 8 kilometrelik yeni yol uy-
gulamamız olan beton yolun açılışını gerçekleş-
tiriyoruz. Bu yolumuz Harran ilçemizde ilk kez
uygulanan bir sistemdir. Büyükşehir belediyesi
olarak yaptığımız araştırmalar neticesinde gerek Şanlıurfa’mıza, gerek Harran’ımıza uzun ömürlü kalıcı ve 25 yıl gidebilecek bir beton
yol uygulamasını yaptık. Yaptığımız bu sistem Havaalanlarında kullanılan ve sathi kaplama sistemine göre daha maliyetli ama ömrü onun
20 katı gidebilecek bir şekildedir” dedi.
Harran’da beton yol atağı
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...44
Powered by FlippingBook