btn - page 20-21

Herkesin harcı değil
Ford Trucks İnşaat Serisi, beton mikserinden hafriyat taşımacılığına,
dar maden sahalarından zorlu şantiye alanlarına en çetin şartlar için tasarlandı.
420 PS motor ve 2150 Nm tork gücüyle her işi sırtlayan, otomatik vites ve
Intarder seçenekleriyle sürüş kalitesini artıran inşaat serisiyle tanışmak için
sizi de en yakın yetkili satıcımıza bekliyoruz.
Ford Trucks İnşaat Serisi
tüm gücüyle işbaşında
TRUCKS
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
KISA...KISA...
HABER
20
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
| Mart - Nisan 2018
ÇEİS: Hedef sıfır iş kazası
İş sağlığı ve güvenliğinde örnek olmayı hedefleyen Türk çimento sektörü, yasal gerekliliklerin de
üzerinde çaba sarf ederek, sektörün “Sıfır iş kazası” hedefine ulaşması için aralıksız olarak yaptığı
yatırımve faaliyetleri hızlandırdı
S
ektör olarak iş sağlığı ve güvenliği konu-
sunda son derece hassas olduklarının
altını çizen ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H.
Serdar ŞARDAN, “Bizim için her şeyden önce
insan gelir. Yürüttüğümüz tüm iş sağlığı ve gü-
venliği faaliyetlerine de bu gözle bakıyoruz. Son
10 yılda sektör olarak iş sağlığı ve güvenliği
faaliyetlerine yaklaşık 145 milyon TL yatırım
yaptık. Sadece ÇEİS olarak son 10 yılda yap-
tığımız yatırım ise 6 milyon TL’ye ulaştı” dedi.
33 üye şirket ve bu şirketlere bağlı 64 tesisle
Türk çimento sektörünün yüzde 95’ini temsil
eden Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
(ÇEİS), 17 bin 500 kişiye istihdam sağlayan
sektörün, iş sağlığı ve güvenliği denildiğinde
akla ilk gelen sektör olmayı hedeflediğini açık-
ladı. ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şar-
dan, çimento sektörünün iş sağlığı ve güvenliği
yatırımlarını Çimentaş Trakya Fabrika Müdürü
Mehmet KIZILBULUT ve Türkiye Çimse-İş Sen-
dikası temsilcileriyle birlikte anlattı.
2000’li yılların başından bu yana iş sağlığı ve
güvenliğine sektör olarak son derece ciddi
yatırım yaptıklarını belirten Serdar Şardan,
sektörün iş sağlığı ve güvenliğine yaptığı yatı-
rım rakamlarını açıkladı, kaza sıklık ve ağırlık
oranlarındaki düşüşü paylaştı: “Son 10 yılda
sektör olarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyet-
lerine yaklaşık 145 milyon TL yatırım yaptık.
Sadece ÇEİS olarak son 10 yılda yaptığımız
yatırım ise 6 milyon TL’ye ulaştı. Yine son 10
yıla baktığımızda, klinker üretim kapasitemizin
yüzde 90, sektörümüzdeki çalışan sayımızın
yaklaşık yüzde 40 artmış olmasına rağmen,
iş kazalarına ilişkin uluslararası kıyaslamalarda
kullanılan kaza sıklık oranında yüzde 20, kaza
ağırlık oranında ise yaklaşık yüzde 70’lik bir dü-
şüş sağladığımızı görebiliyoruz" dedi.
Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Eği-
tim Merkezi sahibi olan ilk Sendika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “He-
def Sıfır Kaza” çağrısına ilk yanıtı, “Sıfır İş Kaza-
sı Vizyonu”yla uzun yıllardan bu yana iş sağlığı
ve güvenliği alanında yatırım yapan çimento
sektörünün verdiğini belirten Serdar ŞAR-
DAN, 1 milyon TL yatırımla faaliyete geçen
Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Merkezi’ni şöyle anlattı: “Çimento sektörü,
risk potansiyeli yüksek sektörler arasında yer
alıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu’na göre sektör çalışanlarının 16 saatlik
iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması gerekiyor.
Yasalara uymak elbette en önemli görevimiz
ama biz bunun da üzerinde çaba sarf ediyo-
ruz. İlk faaliyete girişi ve yatırımı Oyak Grubu
tarafından yapılan ve daha sonra ÇEİS’e dev-
redilen Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim Merkezimiz de işte bu vizyonun bir ürü-
nü. 1 milyon TL değerindeki bu yatırımla, Tür-
kiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
sahibi olan ilk sendika biz olduk. Merkezimizde
başta mavi yaka çalışanlarımız olmak üzere,
yılda 3.000 çalışanımıza ulaşmayı hedefliyo-
ruz. Merkezde verilecek eğitimlerle, çimento
sektöründeki her çalışan teorik, uygulamalı ve
simülasyon yöntemiyle hayati öneme sahip iş
sağlığı ve güvenliği eğitimleri alacak" şeklinde
ifade etti.
z
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19 22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41,...52
Powered by FlippingBook