beton dergisi - page 10

KISA...KISA...
10
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
| Mart - Nisan 2019
12 Yıldır bozulmayan yol
Ordu'da 12 yıl önce test amaçlı döşenen milli ürün 'bor'lu beton yol, aradan geçen
yıllara rağmen en küçük bir aşınma göstermedi. Ordu'da 12 yıl önce test amaçlı
döşenen milli ürün 'bor'lu beton yol, aradan geçen yıllara rağmen en küçük bir
aşınma göstermedi. 12 yılda üç kez asfalt çalışması yapılan yolda, 'bor'lu betonun
bulunduğu bölüm bütün doğa şartlarına rağmen ilk gün gibi özelliğini koruyor.
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı M.Hilmi Güler'in Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanıolduğu dönemde 2007 yılında test amaçlı olarak Ordu-Ulubey
karayolunun 6. kilometresine döşenen bor karışımlı beton asfalt, döşendiği ilk
günkü gibi duruyor. Yoğun yağmurlu ve sert geçen Karadenizikliminde 12 yıl
boyuncaüzerindengeçenağırvasıtalararağmenenküçükbiraşınmagöstermeyen
bor karışımlı beton yol, zift karışımlı asfalta adetameydan okudu. Aynı güzergahta
12 yıl içerisinde üç kez asfalt çalışması yapılırken, borlu beton asfaltın bulunduğu
1 km'lik bölümde bugüne kadar çalışma yapılmasına gerek görülmedi.
Bileşik Endeks, 12 ay
sonra yükselişe geçti
Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Mart
ayı sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks, 12 ay-
dır süren gerilemesine Mart ayında son vere-
rek, uzun süre sonra yeniden artış gösterdi.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derne-
ği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli
olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi
Bileşik Endeksi’nin Mart 2019 sonuçları açık-
landı. 12 aydır süren gerilemenin Mart ayında
sona erdiği ve yeniden yükselişe geçtiği vur-
gulanan Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı:
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi,
Mart 2019’da, 12 ay sonra ilk kez artış gös-
terdi. 2018 yılı Mart ayında 101,32 puandan
başlayan ve Şubat ayında 76,51 puana inen
Bileşik Endeks, Mart ayında bir önceki aya
göre 0,69 puan arttı. Bileşik Endeksi oluştu-
ran 3 alt endekste de ilk kez 12 ayın ardından
artışlar yaşandı. İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri 7 ayın ar-
dından ilk kez Mart ayında yeniden yükseldi. Şubat ayında hız
kesen faaliyetlerdeki uzun süreli gerileme Mart ayında artışa
döndü. Böylece geçen yılın ikinci yarısında başlayan gerileme,
mevsimselliğin de olumlu katkısıyla şimdilik sona erdi.
“İnşaat sektörü için
2019 toparlanma yılı
olacak”
Bursa Çimento Fabrikası Genel Müdürü
Osman Nemli, 2018 yılının özellikle ikinci
yarısından itibaren zorlu bir sürecin başla-
dığını söyleyerek 2019 için yeni bir üretim
planlamasına gittiklerini söyledi. Bursa Çi-
mento Fabrikası AŞ, bayileri ve yapı sek-
törü içinde yer alan müşterileri ile 2018
yılını değerlendirmek ve 2019 yılı hedef-
lerini belirlemek için geçtiğimiz günlerde
bir araya geldi. Bursa Sheraton Otel'de
düzenlenen toplantıya; Bursa merkez ve il-
çeleri ile Yalova, Kütahya ve Bandırma'dan
yüzün üzerinde çimento bayi, hazır beton,
prefabrik yapı, beton yapı elemanları ile
izolasyon ve yapı kimyasalı üreten firma-
lar katıldı. Bursa Çimento Fabrikası Genel
Müdürü Osman Nemli, 2018 yılının özellik-
le ikinci yarısından itibaren zorlu bir süre-
cin başladığını söyleyerek 2019 için yeni
bir üretim planlamasına gittiklerini söyle-
di. Bursa'daki inşaat şirketlerinin yapısal
sorunlarının 2019 yılının ikinci yarısından
sonra düzelmeye başlayacağının işaretleri-
ni aldıklarını belirten Nemli, 'tüm bayi ve
müşterilerimize Bursa Çimentolu olmanın
avantajını kullanmalarını tavsiye ediyoruz.
İnşaat sektörü için 2019 yılının yeniden
toparlanma yılı olacağını, önümüzdeki yıl-
ların daha iyi geçeceğine inanıyoruz' dedi.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...44
Powered by FlippingBook