btn - page 1

Mart - Nisan 2018 Sayı: 40 ISSN:2146-7803
KALIP
TEKNOLOJİLERİ
ISKELE
w w w . b e t o n v e k a l i p . c o m
®
Dozaj bant kantarları
zaman kaybını önlüyor
SÖYLEŞİ
Türkiye'de ilk!
PROJE
İntek: Türk kalıp ve iskele sektörü büyüyor
1 2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,...52
Powered by FlippingBook