Page 58 - Beton Kalip

Basic HTML Version

P
roje
-CUÆO #TCNÆM
sonra projenin hazırlanmasıyla başladı. Araziye ilk kazma ise 10
Haziran 2012 tarihinde vuruldu ve çalışmalar o tarihten bu yana
aralıksız devam ediyor. İsfalt Uygulama Müdürü Fethi Turgut,
bölgenin trafik yoğunluğunun çok fazla olmasının Haliç ve Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü çalışmalarında olduğu gibi bu projede
de çalışmaların okulların kapandığı tarihte başlamasında etkili
olduğunu belirtti. Turgut; projenin ilk aşamasında toplam 85 bin
metreküp hafriyat işi yapılacağını, bunun birmiktarının alındığını,
geri kalan kısmının da alınmaya ettiğini bildirdi. Bunun yanında
şimdiye kadar çalışılan yolların asfalt kaplama çalışmalarının
yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini belirten Turgut,
gündüzleri trafiğin hayli yoğun olduğunu, bunun yanında gece-
leri de araçların çok hızlı seyretmeleri nedeniyle dikkatli çalışmak
gerektiğini dile getirdi. Bu sebeple gerek uyarıcı levhalar gerek
ışıklı tabelalar ve korkuluk sistemleriyle can ve mal güvenliğinin
sağlanmaya çalışıldığını vurguladı.
Çalışma alanlarında şeritleri daraltarak ve yan yollara servis yolları
yaparak trafiği kontrol altına aldıklarını ifade eden Turgut, şöyle
konuştu: “Başakşehir giriş-çıkışlarına, havalimanı istikameti dönüş
yollarına ve Edirne-Ankara yönüne devam edecekler için bu
bölgelere servis yolları yaptık. Sadece otoyol üzerinde yapmış
olduğumuz çalışmalar sırasında şerit dengesini bozmayacak
şekilde daraltma yaptık. Mümkün olduğu kadar vatandaşları
mağdur etmemeye çalıştık. Bu çalışmalar sonucunda 12
Eylül’de, yani okullar açılmadan önce otoyol gövdesindeki bütün
çalışmalarımızı tamamladık.”
437 adet kazıklı temel yapıldı
İsfalt 1. Bölge Uygulama Şefi Muhammed Sezgin, Ayamama
Deresi’nin ıslah çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 437
adet kazıklı temel yapıldığını ve bu kazıkların çaplarının
120 santimetre olduğunu,
boylarının ise 16 metre ile 24
metre arasında değiştiğini be-
lirtti. Sezgin, viyadüklerin altına
gelen noktalarda büyük kazık
makineleri ile çalışılamadığı
için mini kazık ekipmanları
kullanıldığını ve toplamda 16
adet mini kazığın çakıldığını
açıkladı.
Projenin
tamam-
lanan kısmında 20 bin me-
treküp beton işi yapıldığını dile getiren Sezgin; kazıkların
kenarları, tabanlar ve yan yüzeyler için bir o kadar daha be-
ton kullanılacağını ve proje genelinde toplamda 55 bin me-
treküp beton kullanmayı planladıklarını aktardı.
Proje çerçevesinde gerçekleştirilen ölçme işleri ile ilgili
olarak da Topograf Ercan Gülünay’dan bilgi aldık. Gülünay;
yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: “İsfalt ölçme
grubu olarak Ayamama projesi kapsamında ilk olarak proje
sahasını içine alacak şekilde 10 adet poligon tesisi yaptık
ve GPS yardımıyla bu tesislerin ED-50 ve İTRF-96 sistemind-
eki koordinatlarını ölçtük. Sonraki aşamada ise yapılacak
imalat miktarlarını hesaplayabilmek için 600 m boyundaki
çalışma sahasının 100 m genişliğinde şeritvari haritasını
aldık. Projede belirtilen 403 adet Fore kazık, 30 adet iksa
kazığı ve 17 adet tabliye için gerekli bütün noktalarda 3
boyutlu aplikasyonları, ayrıca 7 adet servis yolu için gereken
aplikasyonları takip ettik.” Ercan Gülünay, son olarak çalışma
sahasında belli periyotlarla yaptıkları ölçümler neticesinde
yaptıkları imalat hesaplamalarını uygulama ekiplerine teslim
ettiklerini belirtti.
D
Ercan Gülünay